Överta den andres bostad med hänvisning till bäst behov, sambo

FRÅGA
Hej!Har en fråga som gjort mig både nervös och annat.Köpte en bostadsrätt Februari 2015. Våren 2016 träffar jag en tjej med två barn som flyttar in till mig. Vi blir sambos. Då jag inte köpt lägenheten tillsammans med henne utan för min egen skull 2015. Samt inte har gemensamma barn med henne. Så gäller ju inte sambolagen då den köptes av mig enskilt. Vem har rätt till lägenheten om vi skulle separera. Står att den som är i bäst behov av (hyresrätt och bostadsrätt) behåller den och ersätter den andra ekonomiskt i sambolagen.Vi har gjort ett samboavtal men det går tydligen inte att avtala bort just den biten med bäst behövande.Hoppas detta går att reda ut. =)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är riktigt som du säger att det finns en regel i sambolagen om övertagande av den andres bostad om den sambon som inte äger bostaden har ett stort behov av den. Regeln återfinns i 22 § sambolagen.

22 § sambolagen är emellertid en undantagsregel, och det krävs goda skäl för att ett övertagande av bostadsrätt ska kunna ske. Övertagandet måste även vara "skäligt" för att kunna bli aktuellt. Enligt sista meningen i 22 § 1 st sambolagen föreskrivs dessutom att om inga gemensamma barn finns, krävs "synnerliga skäl" för ett övertagande. Synnerliga skäl ska tolkas restriktivt. Det är följaktligen inte något som hör till vanligheterna att övertagande av bostad kan genomföras om inte gemensamma barn finns. Synnerliga skäl kan enligt förarbetena föreligga om sambon väntar ett gemensamt barn. Att sambon har vård om egna barn är inte tillräckligt för att synnerliga skäl ska föreligga. Särskilt inte om samboförhållandet varit kortvarigt.

Om ett övertagande trots allt görs, något som inte är troligt i ditt fall om inga gemensamma barn finns, så ska den övertagande sambon ersätta den andre med bostadens värde. Den sambon som "råkar ut" för ett övertagande ska bli kompenserad med bostadens värde.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2804)
2021-01-17 Är det rätt att sambo bor gratis i huset jag äger?
2021-01-17 Hur ska jag lösa ut sambon ur min bostadsrätt?
2021-01-15 Hur kan man rättvist dela upp egendom i samboavtal?
2021-01-15 Är bostaden samboegendom och hur ska värdet fördelas vid en seperation?

Alla besvarade frågor (88146)