Överta avliden sambos fastighet

Hej,

Jag frågar för en säktings räkning.

A och B har varit gifta och levde numera som sambor efter skilsmässa i en fastighet de levt tilsammans i ca 25 år. De har levt tillsammans i mer än 30 år.

B avlider plötsigt. B har två biologiska barn. A och B har inga gemensamma barn. B står som lagfaren ägare till fastigheten. Både A och B står gemensamt för lånen i fastigheten. A och B har inte upprättat något testamente eller handlingar emellan sig.

Arvsmässigt så ärver inte sambor varandra om det inte finns testamente. Men vad gäller om A vill bo kvar i fastigheten?

Måste A lösa ut B:s två bröstarvingar och själv ta över hela lånesumman? Står dödsboet för halva lånekostnade för den avlidne dvs B? 

Lawline svarar

Hej!

För det först har A rätt att begära bodelning, 8 § sambolagen. Om fastigheten köptes för gemensamt bruk, vilket är troligt då den köptes under pågående förhållande, så utgör den samboegendom, 3 § sambolagen. I så fall har A rätt till halva fastighetens värde efter avdrag för B:s skuld, dvs halva bostadslånet, 13-14 §§ sambolagen. A kan överta även andra delen i bodelningen, 16 § sambolagen, vilket är att föredra framför att köpa resterande andel av fastigheten för att ingen då behöver betala vinstskatt vid tidpunkten. A måste dock erlägga vederlag, vilket tillfaller dödsboet. A kan även, om banken godta det, överta B:s del av lånet. Vederlaget motsvarar marknadsvärdet för den andel av fastigheten som tillfaller B i bodelningen (vilket blir mer än hälften då B kunnat avräkna sig sin andel av lånet), minus latent vinstskatt samt halva lånets värde, förutsatt att det övertas.

Detta innebär således att A måste lösa ut B:s barn till viss del, men inte till hela fastighetens värde då hen har rätt till en del i bodelning. Närmare beräkningar av värden och andelar kan inte göras utan värden på fastigheten och lånet.

Sambolagen hittar du https://lagen.nu/2003:376

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning