Överta avliden sambos fastighet

Hej,

Jag frågar för en säktings räkning.

A och B har varit gifta och levde numera som sambor efter skilsmässa i en fastighet de levt tilsammans i ca 25 år. De har levt tillsammans i mer än 30 år.

B avlider plötsigt. B har två biologiska barn. A och B har inga gemensamma barn. B står som lagfaren ägare till fastigheten. Både A och B står gemensamt för lånen i fastigheten. A och B har inte upprättat något testamente eller handlingar emellan sig.

Arvsmässigt så ärver inte sambor varandra om det inte finns testamente. Men vad gäller om A vill bo kvar i fastigheten?

Måste A lösa ut B:s två bröstarvingar och själv ta över hela lånesumman? Står dödsboet för halva lånekostnade för den avlidne dvs B? 

Lawline svarar

Hej!

För det först har A rätt att begära bodelning, 8 § sambolagen. Om fastigheten köptes för gemensamt bruk, vilket är troligt då den köptes under pågående förhållande, så utgör den samboegendom, 3 § sambolagen. I så fall har A rätt till halva fastighetens värde efter avdrag för B:s skuld, dvs halva bostadslånet, 13-14 §§ sambolagen. A kan överta även andra delen i bodelningen, 16 § sambolagen, vilket är att föredra framför att köpa resterande andel av fastigheten för att ingen då behöver betala vinstskatt vid tidpunkten. A måste dock erlägga vederlag, vilket tillfaller dödsboet. A kan även, om banken godta det, överta B:s del av lånet. Vederlaget motsvarar marknadsvärdet för den andel av fastigheten som tillfaller B i bodelningen (vilket blir mer än hälften då B kunnat avräkna sig sin andel av lånet), minus latent vinstskatt samt halva lånets värde, förutsatt att det övertas.

Detta innebär således att A måste lösa ut B:s barn till viss del, men inte till hela fastighetens värde då hen har rätt till en del i bodelning. Närmare beräkningar av värden och andelar kan inte göras utan värden på fastigheten och lånet.

Sambolagen hittar du https://lagen.nu/2003:376

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”