Översvämning - säljarens ansvar?

2017-09-22 i Fel i fastighet
FRÅGA
HejJag har sålt mitt hus, lämnade över det för mindre än 1 månad sedan. Nu hävdar köparen på dolt fel för när det stört regnade hade det regnat in i källaren, enda gången det hänt mig var när jag glömt stänga men ventil o det regnade direkt på den. De hävdar att det är fel på dräneringen och att de måste gräva upp runt huset och sätta duk, mm. Jag gjorde en dränering inifrån via Dryprotect i vintras då jag hade missfärgningar efter fukt på några väggar, gjorde detta i förebyggande syfte. Har ni något bra tipps till mig hur jag ska gå tillväga med detta? Har inte lust att lägga ut 100.000:- för att dränera åt dem. Men vill kunna lösa detta smidigt med köparen.Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Vad säger lagen?

Fastighetsköp regleras i 4 kap. jordabalken. Om fastigheten avviker från vad som är avtalat, uttryckligen eller underförstått, eller från vad köparen har rimlig anledning att förutsätta angående fastighetens skick, är det felaktig enligt 19 § första stycket. Köparen ansvarar själv för felet om det faller inom dennes undersökningsplikt (19 § andra stycket). Ett undantag från detta är om säljaren visste om felet men inte berättade om det för köparen (se NJA 2007 s. 86 "motocrossbanefallet").

Om säljaren ansvarar för felet kan köparen ha rätt till prisavdrag motsvarande värdeskillnaden som felet medför eller vad det kostar att åtgärda det. Köparen kan ha rätt att istället häva fastighetsköpet helt och hållet om felet är av sådan betydelse att det finns påtagliga skäl till att ett prisavdrag inte räcker (19 första stycket, 12 § första stycket). Observera dock att köparen inte kan häva köpet efter 1 år har gått sedan tillträdet, annat än när säljaren varit ohederlig eller grovt vårdslös (12 § andra stycket).

Tolkning av ditt fall

Ditt ansvar hänger alltså i första hand på huruvida det är något med huset som strider mot vad ni avtalat eller mot vad köparen haft rimlig anledning att förvänta sig. Detta är en bedömningsfråga som kan påverkas åt båda hållen beroende på olika faktorer. T.ex. talar det emot att det var fel på huset om regnet var av onormal grad, t.ex. varade mycket länge eller var mycket kraftigt. I dessa fall är det vanligt att översvämningar sker även om det inte är fel på huset. Ett annat exempel på en faktor som kan ha betydelse för bedömningen är hur kvalificerad dräneringen du utförde var. Är den fackmässigt utförd talar det till din fördel. Det kan vara till hjälp att försöka inhämta ett expertutlåtande i frågan, t.ex. en byggarbetare som kan gå i god för att "Dryprotect" är en säker och tillräcklig metod för dränering i ditt fall.

Om huset anses felaktigt beror ditt ansvar i andra hand på huruvida säljaren uppfyllt sin undersökningsplikt. Du uppger att du gjort någon form av invändig åtgärd för att förebygga skada. Om Dryprotect inte är en helt säker metod och du uppgett detta för dem har de haft anledning att misstänka ökad risk för översvämningar, vilket talar till din fördel.

Det är av speciellt stor vikt om du berättat för dem om fuktskadorna du haft innan. Om du inte gjort det, kan det vara ett bekymmer för dig eftersom det kan medföra att du blir ansvarig för skadan som uppkommit (se ovan om motocrossbanefallet).

Möjliga åtgärder

Det är köparen som måste rikta krav mot dig om hen vill ha ersättning för dränering. De måste komma med argument och därför är det svårt för mig att på förhand hjälpa dig med exakt vad du behöver säga. De resonemang jag fört ovan kan dock bli relevanta och min förhoppning är att de kan vara till hjälp för dig med att bemöta köparens argument.

Ni kan alltid förlikas genom att t.ex. stå för halva kostnaden var. Det kan vara en god idé om ni är osäkra på vem som blir ansvarig och inte vill riskera dyra rättegångskostnader i en eventuell tvist. I slutändan kan det bero på hårfina överväganden och utan alla detaljer är det omöjligt att i ett sådant här svar ge en fullständig redovisning för dina möjligheter.

Om du önskar vidare hjälp i denna fråga råder jag dig att ta kontakt med oss på info@lawline.se där vi kan hjälpa dig vidare i detta ärende. Alternativt kontakta oss på telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00-16.00.

Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (464)
2021-07-27 Felaktig area vid fastighetsköp
2021-07-27 ger fel i objektbeskrivningen rätt till ersättning?
2021-07-26 Hur kan jag kräva prisavdrag från säljaren, då fastighetsköpet inte stämmer med köpeavtalet?
2021-07-13 Dolt fel i fastighet, kakel- och klinkerplattor lossnar?

Alla besvarade frågor (94276)