Överskriden befogenhet vid fullmakt

2015-09-18 i Avtal
FRÅGA
Hej!En 17 årig skriver en fullmakt till en 15 årig, där den 15 åriga ska köpa en cykel för 1000 kr. Pengarna har 17 årigen själv intjänat. 15 årigen köper en cykel för 1200 kr.Jag undrar om avtal har ingåtts eller om avtalet är ogiltigt (eftersom fullmaktsgivaren inte är myndig)?Är det relevant att 15 åringen har gått över sin befogenhet?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

En omyndig över 16 år har rätt att ingå bindande avtal med pengar som man tjänat själv. Ett avtal med fullmakt innebär att avtal ingås mellan fullmaktsgivaren och tredje man, vilket i sin tur innebär att den fullmäktige inte är avtalspart. Därmed spelar det ingen roll att denne är omyndig.

Vad gäller avtalets giltighet med tanke på att den fullmäktige överskridit sin befogenhet, så är avtalet giltigt om tredje man (säljaren) är i god tro. Detta följer av Avtalslagen (AvtL) 11 §. Att tredje man är i god tro innebär att denne inte förstår att den fullmäktige överskridit sin befogenhet. Om fullmaktsgivaren inte uttryckligen beskrivit befogenheten för tredje man så är det rimligt att denne är i god tro med tanke på den ringa skillnaden i summa mellan 1000kr och 1200kr.

Viktor Wihlstrand
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1381)
2020-11-29 Muntliga avtal och dess bundenhet
2020-11-29 Person som har gett pengar som gåva och i efterhand hävdar att det varit ett lån
2020-11-29 Kan jag bli betalningsskyldig om någon annan köpt varor till mig?
2020-11-25 Gym, medlemsavtal och dopning

Alla besvarade frågor (86657)