Överskridande av takpris

FRÅGA
Hejsan. Vi beställde ett arbete av en snickarfirma som vi tog in en offert ifrån. Vi godkände offerten då vi var med och gick igenom allt från tid på arbetet och materialkostnader. Vi fick en offert med ett "takpris" fast vi skulle köra med såkallat "open book" då arbetet i offerten beräknades högt i tid för att vi som kunder skulle kunna spara några kronor om tiden blev kortare. Offerten inkl. moms var på 33000kr och vår slut faktura hamnade på 41800kr. Vilket vi inte accepterade! Då det inte gjorts några som helst tilläggsarbeten, arbetet tog bara 26h (offerten var beräknad på 40h) och det enda vi kunde se skillnad på var att i fakturan hade de beställt nästan 3ggr så mkt panel till utsidan mot vad som stod i offerten att det skulle gå åt. Men vi har blivit fakturerade för det 3dubbla men inte fått någon som helst information om detta. Har vi verkligen skyldihet att behöva betala detta material även om inte näringsidkaren har tagit kontakt med oss och diskuterat detta? Vi hade ju accepterat det om de hade kontaktat oss om fallet var så att det inte gick beställa mindre kanske. Men när man inte ens fått så mkt som ett samtal eller något alls om detta, har väl inte vi skyldighet att betala för det? Det felet ligger väl på näringsidkaren. Tacksam för svar då vi inte godkänt högre än 33000kr
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att du beställt tjänsten i egenskap av privatperson, därmed tillämpas konsumenttjänstlagen (1 § 2 p. KtjL).

I första hand gäller vad ni avtalat om priset, dvs. takpriset om 33 000 kr (36 § KtjL).

När kan priset för en tjänst tillåtas överskrida avtalat pris?

Näringsidkaren har rätt till pristillägg om han har utfört tilläggsarbete enligt bestämmelserna i 8 § eller om tjänsten blivit dyrare på grund av omständigheter som beror på konsumenten (38 § KtjL). Innan tilläggsarbete utförs ska dock näringsidkaren underrätta konsumenten och begära dennes anvisningar (8 § 1 st. KtjL). Om konsumenten inte kan anträffas eller om näringsidkaren av annan orsak inte får anvisningar från denne inom rimlig tid får näringsidkaren utföra tilläggsarbetet om priset för är obetydligteller lågt i förhållande till priset för arbetet (8 § 1p. KtjL) eller om det finns särskilda skäl att anta att konsumenten önskar få tilläggsarbetet utfört i samband med uppdraget (8 § 2p. KtjL).

Näringsidkarens underlåtenhet att samråda med er innan denne beställt mer material strider mot skyldigheten i 8 § och kravet att näringsidkaren ska utföra tjänsten fackmässigt (4 § KtjL).Av samma paragraf följer en skyldighet för näringsidkaren tillvara konsumentens intressen och samråda med denne i den utsträckning som behövs och är möjlig (4 § KtjL). Med detta följer att näringsidkaren inte kan fakturera mer än vad som följer av ert avtal och det avtalade priset om 33 000 kr ska gälla.

Vänligen,

Alice Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (363)
2020-06-30 Vad kan göras vid säljarens dröjsmål?
2020-06-27 Renovering, konsumenttjänstlagen
2020-06-26 Beställning av vara som inte kommit fram
2020-06-18 Tio-årig ansvarstid i småhusentreprenad

Alla besvarade frågor (81741)