Överskridande av behörighet eller befogenhet?

2017-10-10 i Avtal
FRÅGA
Tina utfärdar en skriftligt fullmakt till Karl att för hennes räkning köpa en Mercedes SLK för max 500.000 kr. I en muntlig instruktion talar hon vidare om för Karl att färgen ska vara röd metallic och bilen ska vara en cabriolet. När Karl kommer till bilhandlaren presenterar han fullmakten och väljer därefter en Mercedes SLK för 450.000 kr. Han nämner inget om den muntliga instruktionen och väljer en blå färg. När Tina får reda på köpet blir hon rasande och vill hon inte veta av en blå vill och inte stå fast vid köpet. Hur ska hon gå tillväga? Tack på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Behörighet

I det fall ställningsfullmaktshavaren rättshandlar utanför den behörighet fullmakten medför, blir inte huvudmannen (utfärdaren av fullmakten) bunden av rättshandlingen, oavsett tredje mans (i detta fall den som säljer bilen) goda tro (10 § 2 stycket avtalslagen). Ställningsfullmaktshavaren måste nämligen handla inom gränserna för sin behörighet. Överskridande av behörighet medför att tredje man kan få ersättning av ställningsfullmaktshavaren enligt 25 § avtalslagen för de skador denne haft till följd av att ställningsfullmaktshavaren har överskridit sin behörighet.

Befogenhet

I det fall ställningsfullmaktshavaren rättshandlar utanför den befogenhet fullmakten medför, det vill säga att ställningsfullmaktshavaren rättshandlar i strid med (vanligen muntliga) inskränkande föreskrifter från sin huvudman, så blir huvudmannen bunden av rättshandlingen, endast om tredje man vore i god tro (11 § stycket 1 avtalslagen). Alltså ska tredje man inte inse eller bort inse att sådana föreskrifter förelåg.

Förtydligande

Man måste alltså skilja på behörighet och befogenhet i fullmaktsförhållanden. Vanligen kännetecknas behörighet av att det är fullmaktens yttre gräns och behörigheten framgår av en skriftlig fullmakt. I detta fall innefattar alltså behörigheten för ställningsfullmaktshavaren, att köpa en Mercedes SLK för max 500 000 SEK. Beträffande behörigheten i detta fall så har den inte överskridits, oavsett tredje mans goda tro.

Angående befogenheten kan istället sägas, att den kännetecknas av att den benämns som fullmaktens inre gräns. Oftast i form av muntliga instruktioner, endast till ställningsfullmaktshavaren. I detta fall har befogenheten överskridits, eftersom bilen som köptes inte var röd metallic utan istället blå. Köpet är gällande mot huvudmannen, endast om tredje man insåg eller bort inse att ställningsfullmaktshavaren överskred sin befogenhet.

Den skada som drabbar huvudmannen, kan denne kräva från ställningsfullmaktshavaren, i den mån huvudmannen kan bevisa att den muntliga befogenheten har överskridits.

Ersättningskravet kan åberopas enligt 18 kap. 1 § handelsbalken.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen


Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1518)
2021-07-31 Vad gäller vid muntliga avtal?
2021-07-31 Droppshipping och avtal
2021-07-31 Avtal för inneboende
2021-07-31 Måste räntan betalas trots att ingen räkning inkommit?

Alla besvarade frågor (94568)