Översiktliga skillnader mellan arvsfördelningen för makar och sambor

FRÅGA
Hej! Jag & min sambo har inga gemensamma barn. Han har 2 & jag har 1. Alla vuxna och utflugna. Vi äger halva huset var + hälften var i lån. Vad händer om någon av oss dör? Och vad händer om vi gifter oss? Vi ser gärna att respektive barn ärver sin förälder,därför har vi inte gift oss,men vi kanske vill gifta oss. MVH
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Här kommer en översiktlig sammanställning av hur rättsläget ser ut vid ett dödsfall när ni är sambor respektive om ni gifter er.

Vad som gäller när ni är sambor

Som du kanske vet ärver sambor inte varandra, om ni inte har ett testamente som säger det. Istället görs en så kallad sambobodelning där samboegendomen delas lika mellan den avlidne och den efterlevande sambon. Samboegendom är dels er bostad, om den köpts i syfte att ni ska bo där tillsammans, dels ert bohag (möbler och lösöre i den gemensamma bostaden). Den efterlevande sambon får alltså rätt till hälften av bostaden och bohaget. Dödsboet efter den avlidne sambon får rätt till den andra hälften av bostaden och bohaget + andra tillgångar som pengar, aktier, andra fastigheter.

Vad som gäller om ni gifter er

Om ni gifter er kommer den efterlevande maken få hälften av alla den avlidnes tillgångar genom en bodelning. Dödsboet får den andra hälften av tillgångarna. Den efterlevande maken kan dock istället välja att behålla sina egna tillgångar och låta dödsboet behålla den avlidne makens tillgångar. Det är ett vanligt alternativ om den efterlevande maken har fler tillgångar än den avlidne maken.

Sammanfattning

Oavsett om ni är gifta eller sambor kommer era respektive barn ärva er, men de kommer att få ärva en större del om ni är sambor. Då kommer barnen få rätt till hälften av bostaden och bohaget + alla era övriga tillgångar. Om ni gifter er kommer bostaden, bohaget och övriga tillgångar delas lika mellan barnen och den efterlevande maken.

Jag hoppas detta var svaret på din fråga!

Vänligen,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (886)
2021-01-18 Fördelning av arv efter båda makarnas död
2021-01-14 Har vi någon rätt att ärva del av huset trots att pappa har gett bort sin halva?
2021-01-07 Vad händer med aktieinnehavet om en medlem i aktieklubb avlider?
2020-12-31 Särbor och arv

Alla besvarade frågor (88289)