Överprövning av ett åklagarbeslut?

2021-02-14 i Domstol
FRÅGA
Hej. Min minderåriga dotter har blivit utsatt för grova sexuella övergrepp och man har valt att efter minst 5 st förundersökningsledare samt 10 månaders "utredningstid" valt att lägga ner ärendet. Det finns stora brister som att exempelvis inte hört viktiga personer i min dotters närmsta krets. Jag har gjort en JO anmälan. Men behöver även överklaga åklagarens beslut. Vart kan jag få hjälp med detta? Min dotters advokat säger att enl juridiska regler får de inte vara behjälpliga med detta. Jag är redo att lägga ner fler åt av mitt liv på detta så min dotter på något sett kan få upprättelse. Uppskattar alla tips och råd jag kan få.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När en utredning har lagts ned gör inte polis och åklagare något mer med utredningen. Om ny bevisning framkommer kan en nedlagd förundersökning återupptas.

Är man missnöjd med en polis eller åklagares beslut att lägga ned en förundersökning kan man begära så kallad överprövning av beslutet. En begäran om överprövning skickas till den lokala polismyndigheten eller åklagarkammaren där beslutet fattades.

En överprövning innebär att ett åklagarbeslut granskas av en högre åklagare (överåklagare/vice överåklagare). En överprövning kan leda till att ett beslut ändras eller att det bedöms vara korrekt och därför inte ändras. Alla människor har inte rätt att begära överprövning av beslutet utan det ska vara någon med ett berättigat intresse av att få saken prövad, såsom målsäganden. Det finns inga särskilda tidsfrister för överprövning.

Hur gör jag om jag vill begära överprövning av ett åklagarbeslut?En begäran om överprövning bör vara skriftlig. Den kan skickas in via e-post. En muntlig begäran om överprövning granskas normalt inte.En begäran om överprövning ska vara tydlig och fullständig när den skickas in. Ärendet granskas normalt inte om begäran om överprövning är bristfällig. Det är vanligtvis inte möjligt att komplettera begäran senare. Se därför till att begäran är komplett när den skickas in.En begäran om överprövning ska skickas eller lämnas in till den åklagarkammare där beslutet har fattats. Adresser finns på kontaktsidan.Använd gärna den blankett för begäran om överprövning som finns på denna sida. Blanketten kan användas både för överprövning av åklagarbeslut och prövning av polisbeslut.

Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig med dina funderingar. Om du tror att du behöver mer hjälp så kan jag varmt rekommendera dig att kontakta våra duktiga jurister på Lawlines Juristbyrå

Hälsningar,

Maryam Naqqar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (530)
2021-12-07 Sjuk vid rättegång
2021-12-06 Mål i förvaltningsrätten
2021-11-30 Kan man byta offentlig försvarare?
2021-11-30 Finns det en tidsgräns för uppehåll av rättegång?

Alla besvarade frågor (97709)