Överlåtelseförbud vid arv av fast egendom

Gäller en klausul om förbud mot avyttrande av fast egendom inom 2 generationers tid vid arv?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den lag som reglerar arv och testamente är Ärvdabalk (1958:637) (hädanefter ÄB).

Förbud mot avyttrande av fast egendom

I ett testamente är det möjligt att ange att en viss fastighet ska omfattas av ett överlåtelseförbud för arvtagaren. Detta innebär att testamentet hindrar arvtagaren från att sälja eller på annat sätt avyttra fastigheten under dennes livstid. Överlåtelseförbudet kan begränsas till en viss tid eller att det inte gäller mellan vissa personer, exempelvis inom släkten.

Ett överlåtelseförbud hindrar även att fastigheten blir utmätt för arvtagarens skulder, enligt 5 kap. 5 § utsökningsbalken.

Hur länge gäller villkor om överlåtelseförbud?

I Sverige är det inte längre möjligt att skapa så kallat fideikommiss – det vill säga att föreskriva att en egendom ska gå i arv i släkten på ett föreskrivet vis. Ett testamente kan dock bestämma hur den arvtagare som du testamenterar till ska disponera över egendomen, exempelvis genom villkor om överlåtelseförbud, men alltså inte hur dennes arvtagare får disponera över egendomen.

Det är emellertid möjligt att testamentera vem som ska ärva egendomen efter den första arvtagaren genom ett villkor om så kallat efterarv. Även detta begränsas dock genom att den blivande efterarvstagaren måste vara född, eller avlad, vid testatorns död enligt 9 kap. 2 § ÄB. Ytterligare villkor om rätt till efterarv än den andre arvtagaren är inte möjligt.

Sammanfattning

Ett villkor om överlåtelseförbud från testatorn är endast giltig för den förste arvtagaren eller första generationen om man väljer att uttrycka det så, egendomen kan då också omfattas av villkor för vem som ska ärva egendom efter den förste arvtagaren genom efterarv. Vad det gäller den andra generationens arvtagare kan dessa inte hindras av ett villkor från den förste testatorn om förbud mot avyttring detta ses som ogiltigt enligt svensk rätt. Den ursprungliga testatorn kan inte heller villkora egendom med efterarvsrätt till ett tredje led arvtagare.

Förbud mot avyttrande av fast egendom är således endast giltig i det första ledet arvtagare.

Hoppas mitt svar var till någon hjälp!

Aksel DelfinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”