Överlåtelse av vårdnad vid långvarig, psykisk sjukdom

God morgon

Kan man som förälder överlåta vårdnaden av sitt barn till någon annan typ vid långvarig psykisk sjukdom. Om man har ensam vårdnad om barnet?


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga hittar du i sjätte kapitlet i föräldrabalken [FB] som berör vårdnad, boende och umgänge.

En person som lider av en långvarig, psykisk sjukdom kan omfattas av 6 kap. 8a § andra stycket föräldrabalken som berör vårdnadssituationen där en förälder är varaktigt förhindrad att utföra vårdnaden. Enligt den bestämmelsen finns det två vägar du kan gå för att överlåta vårdnaden av barnet till en annan:

1.Den första vägen är att rätten bedömer att du ska lämna över vårdnaden till den andre föräldern om en sådan finns i livet och om personen är lämplig att utöva vårdnaden. I bedömningen om den andre förälderns lämplighet kommer hänsyn tas till vad som är bäst för barnet vilket innefattar att barnet har en god kontakt med båda föräldrarna och inte riskerar att fara illa [6 kap. 2a § FB]. Beroende på hur gammal och mogen ditt barn är kommer rätten värdera dennes åsikter mer eller mindre. I förarbeten till lagen har man talat om att en tolvåring oftast är tillräckligt mogen och gammal för att rätten ska ta stor hänsyn till dennes åsikter.

2.Den andra vägen kan användas om din f.d inte är vid livet eller annars inte är lämplig som vårdnadshavare. Då kan rätten istället besluta att du ska överlåta vårdnaden till en särskilt förordnad vårdnadshavare [6 kap. 8a § andra stycket FB]. Den särskilt förordnade vårdnadshavaren utses av socialnämnden i den kommun där ditt barn har sin hemvist. Oftast är den platsen den ort där ditt barn är folkbokfört.

Det är socialnämnden som väcker talan i domstol om att ändra vårdnaden, oavsett om du vill att din f.d ska ha barnet eller en särskilt förordnad vårdnadshavare. I första hand ska vårdnaden överlåtas på din f.d och det är först om hen ses som olämplig, är avliden eller okontaktbar som vårdnaden i andra hand kan överlåtas på en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Om du inte vill gå till domstol

Ovan har jag bara nämnt vad som gäller om du vill lösa situationen i domstol. Om du inte vill gå till domstol med hela detta ärende finns det en möjlighet för dig och din f.d att avtala om ändring i vårdnaden. För att avtalet ska vara giltigt krävs det att det är skriftligt och att socialnämnden godkänner det [6 kap. 6 § FB].

Min slutgiltiga bedömning

Utefter den information du givit mig och utefter den information jag presenterat för dig i min text gör jag bedömningen att du antingen kan gå till domstol och ändra vårdnaden eller ändra vårdnaden genom att ingå ett avtal med din f.d om att hen ska få ta över vårdnaden. Om du väljer domstol är det i sådana fall socialnämnden som väcker talan i domstol. Då ska vårdnaden överlåtas på din f.d såvida hen inte ses som olämplig, ej är i livet eller är okontaktbar. Det är endast då som en särskilt förordnad vårdnadshavare kan utses istället. Om du väljer att avtala med din f.d krävs det enbart att ni skriver ett avtal som godkänns av socialnämnden. När detta är gjort får i sådana fall din f.d vårdnaden. Om det skulle vara så att du skulle tillfriskna finns det alltid en möjlighet att avtala om att få gemensam vårdnad igen. Om din f.d inte skulle gå med på detta kan du alltid gå till domstol.

Hoppas du fick svar på din fråga! Hör gärna av dig om du undrar något mer.

Med vänliga hälsningar,

Matilda HetlesaetherRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000