Överlåtelse av upphovsrätt till rörelse

2020-10-31 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej!Jag är nyfiken på vad som sker med upphovsrätten vid övergång av verksamhet?Om upphovsrätt till ett verk t.ex. har reglerats i ett anställningsavtal med en individ som följer med till en ny förvärvare. Det är ju så att anställningsavtalen följer med till förvärvaren. Men gäller det även upphovsrätt? Det känns ju som att det är känsligt när det kommer till just upphovsrätten.Funderar lite kring 28 § URL - Om ej annat avtalats, äger den till vilken upphovsrätt överlåtits icke ändra verket samt ej heller överlåta rätten vidare. Ingår rätten i en rörelse, må den överlåtas i samband med överlåtelse av rörelsen eller del därav; överlåtaren svarar dock alltjämt för avtalets fullgörande.Blir denna paragraf tillämplig i samband med övergång av verksamhet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du är nyfiken på att veta om upphovsrätt till verk, etc. kan övergå när ny ägare tar över verksamheten, när upphovsrätten varit reglerad i anställningsvillkoren. Vi vänder oss till Upphovsrättslagen (URL) för att besvara frågan.

Precis som du själv nämner, blir 28 § URL aktuellt i detta fall. 28 § URL ska tolkas som sådant att ändringsförbud och förbud mot vidareöverlåtelse ska gälla, om inte annat står i avtalet om överlåtelse av upphovsrätt. Denna paragraf anses inte utgöra ett hinder, om verksamheten som del eller helhet överlåts till annan verksamhetsutövare. Utifrån omständigheten att den nya verksamhetsutövaren övertar verksamheten, så inträder den nya verksamhetsutövaren i den gamlas ställe i de gamla anställningsavtalen. Avtalen är därför gällande, och upphovsrätten har därför överlåtits till den nya verksamhetsutövaren.

Hoppas att de var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (976)
2021-05-17 Får jag framställa exemplar av konstverk jag redan sålt?
2021-05-14 Upphovsrätt
2021-05-09 Kan man göra en kopia av en annans tavla, göra om den till en t-shirt och ge bort den i present?
2021-05-09 Intrång i upphovsrätten och varumärkesrätten avseende en fåtölj?

Alla besvarade frågor (92362)