Överlåtelse av skuldebrev

2021-06-10 i Fordringar
FRÅGA
Jag har ett skuldebrev och vill få tillbaka lånet. Hon som har lånat vill vänta till augusti och att jag tar med mig skuldebrevet till banken. Där ska hon, låntagaren, jag och den person, som hon nu ska låna av, träffas för att den nya låntagaren ska föra över pengarna till mig. Är det fel av mig att föreslå att den nya långivaren för över pengarna snarast till mig och när jag ser att pengarna finns på mitt konto skickar jag det kvitterade skuldebrevet? Vi bor på 100 mils avstånd.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ska en skuld betalas?

I första hand ska skuldebrevet betalas senast den dag som har avtalats. Om inget förfallodatum har avtalats ska låntagaren betala skulden när du som långivare begär det (5 § SkbrL). Du har ingen skyldighet att överlåta skuldebrevet till en ny långivare. Du har rätt att kräva låntagaren på pengarna.

Överlåta ett skuldebrev

Jag tolkar det som att den nya långivaren ska överta skuldebrevet. Det är möjligt att överlåta skulden som du har på låntagaren till en ny långivare. För att överlåta ett skuldebrev ska du teckna en överlåtelse, antingen i skuldebrevet eller en separat handling. Om det är ett löpande skuldebrev ska det också överlämnas till den nya långivaren. Den nya långivaren ska ha fått det löpande skuldebrevet i sin besittning för att en giltig överlåtelse ska ha skett (22 § SkbrL). Om det i stället är ett enkelt skuldebrev ska låntagaren meddelas om överlåtelsen för att överlåtelsen ska vara giltig (31 § SkbrL). Huruvida parterna träffas och om det sker på distans är upp till parterna att avgöra.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?