Överlåtelse av skuld

2016-11-12 i Skuldebrev
FRÅGA
Lag (1936:81) om skuldebrev.Vad gäller överlåtelse av skuld? Läser på bl a Wikipedia att gäldenär inte får överlåta ekonomisk skuld på annan utan borgenärens medgivande. Är det lagen om sluldbrev som reglerar detta eller finns det skivet någonannanstans?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det stämmer att en gäldenär inte utan vidare kan överföra sin skuld på annan. Denna regel syftar till att skydda borgenären. Borgenären ska kunna vara säker på att fordran inte överflyttas till en mindre betalningskraftig gäldenär och att fordran på så sätt urholkas.

Det kan utläsas ur skuldebrevslagen 1§ även om det är något otydligt uttryckt.
"Utfärdar någon skuldebrev, svare han för sin förskrivning"

För att ett gäldenärsbyte ska bli giltigt måste det först godkännas av borgenären. Detta är inget som framgår i skuldebrevslagen utan utgår från avtalsrättsliga principer om avtalsfrihet. Det är fritt fram för borgenären och gäldenären att sluta ett avtal om gäldenärsbyte.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victor Åkerfeldt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuldebrev (152)
2021-05-17 Kan ett skuldebrev ingås digitalt?
2021-04-30 Hur vet man om ett skuldebrev är giltigt?
2021-03-08 Vilken typ av dokument bör upprättas vid utlåning av pengar till sambo?
2021-01-27 Vem skall betala en gemensam skuld om ena parten saknar betalningsförmåga?

Alla besvarade frågor (93065)