Överlåtelse av narkotika och beviskrav

Hej! Om person A har köpt säg 2-3 gram cannabis av person B och person A blir tagen av polisen 10 minuter efter köpet och det enda han uppger om cannabisen är att han köpt det nyligen samt ”i stan”. Inte av vem eller specifikt var. Kan då person B bli fälld för brottet överlåtelse om det inte är så att bilder och liknande inte finns utan endast baserat på person A:s uppgifter?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Cannabis är narkotikaklassat och då blir Narkotikastrafflagen (1968:64), förkortat NSL, tillämplig. Mer specifikt i detta fallet blir det en fråga om ringa överlåtelse av narkotika enligt 1-2 §§ NSL, vilket kan ge böter eller fängelse i högst 6 månader.


Förundersökning
Om en åklagare efter en förundersökning bedömer att det finns tillräckliga bevis för att en misstänkt begått ett brott är åklagaren skyldig att väcka åtal, men åklagaren ska endast göra det om denne anser sig ha tillräckligt med bevis för att få till en fällande dom. Bedömningen är upp till åklagaren men baserat på uppgifterna i din fråga skulle jag vilja påstå att det är oehört svårt för förundersökningen att ens nå fram till slutsatsen att B sålt cannabis till A, eftersom A inte givit polisen några uppgifter som kan peka mot B.


Domstolsprocess
Om åklagaren på något sätt kommer fram till att det var B som gjorde överlåtelsen och anser sig ha tillräckligt med bevis blir åklagaren som sagt skyldig att väcka åtal mot B. Under domstolsprocessen får både åklagaren och B som den tilltalade åberopa all bevisning de kan och vill och värdet av bevisningen prövas fritt av domstolen. Detta kallas fri bevisprövning och hittas bland annat i 35 kap 1 § Rättegångsbalken (1942:740), förkortat RB. Beviskravet i brottmål kräver att utredningen som presenterats av åklagaren visar att det är ställt bortom rimlig tvivel att den tilltalade är skyldig till brottet som åklagaren yrkar för, i detta fallet överlåtelse. Ställt bortom rimlig tvivel är ett mycket högt beviskrav, och en väldigt förenklad beskrivning av det skulle vara att domstolen är iallafall 90% säker på att den tilltalade är skyldig.


Rent praktiskt sett kommer åklagaren inte ha nog med information för att ens veta vem överlåtaren är, baserat på din fråga. Skulle åklagare peka ut B som misstänkt har det troligtvis tillkommit ny bevisning, men det blir svårt för mig att resonera kring så många hypotetiska ställningstaganden.

Det som är värt att komma ihåg är att åklagaren väcker bara åtal om denne  objektivt anser sig ha nog med bevis för att få till en fällande dom mot B, och en fällande dom för brottet överlåtelse faller bara mot den tilltalade om det kan ställas bortom rimlig tvivel att den är skyldig till brottet.


Hoppas du fick svar på din fråga!

Alexander MårtenssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”