Överlåtelse av lägenhet/hyresrättslägenhet till närstående

Bor ihop med mor ca 7 år ,jag är sjuk har en ovanlig sjukdom som det ej finns botemedel till men sjukdomen är ej dödlig men gör mig handikapp,kan jag få ta över lägenheten menar överlåtelse om mor dör,jag har skulder.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Det framgår inte om din mamma äger lägenheten eller om det rör sig om en hyresrättslägenhet.

Om hon äger den är det möjligt att din mor under sin levnadstid överlåter lägenheten i gåva till dig enligt 4 kap 29 § Jordabalken (JB) och 4 kap 1 § JB. För att en sådan gåva ska vara giltig krävs att den är skriftlig och skrivs under av både dig och din mor. Handlingen ska innehålla vad köpet kostar, dvs. 0 kr, och en gåvoförklaring. Dvs. jag överlåter lägenhet x i gåva till y. Viktigt är att specificera vilken lägenhet det rör sig om med angivande av adressen för lägenheten. Det är även möjlighet att köpa lägenheten av din mamma enligt 4 kap 1 § JB, med samma formkrav som för en gåva. Skriftlig handling som skrivs på av båda, vad fastigheten kostar, en överlåtelseförklaring och vilken lägenhet det rör sig om.

Ifall ni inte har överlåtit lägenheten genom gåva eller köp har du ändå i egenskap av barn till henne rätt att ärva hennes tillgångar enligt 2 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB) ifall hon skulle avlida. Ifall du skulle ha syskon har de dock rätt att få ut lika stor del som dig i arv av din mor enligt 2 kap 1 § 2 st ÄB.

Ifall din mor är gift har den efterlevande maken rätt att få lägenheten enligt 3 kap 1 § ÄB om din mor dör. Ifall även den efterlevande maken dör har du dock rätt till ditt arv enligt 3 kap 2 § ÄB.

Gäller frågan en hyreslägenhet finns det en rätt till överlåtelse till närstående som varaktigt sammanbor med hyresrättsinnehavaren enligt 12 kap 34 § JB. För att en överlåtelse ska vara tillåten krävs att hyresnämnden lämnar tillstånd. Ett sådant tillstånd ska lämnas ifall hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen.

Barn räknas som närstående. För att ha uppfyllt kravet på att varaktigt sammanbo krävs att ni har bott tillsammans i minst ca 3 år. Ni har bott tillsammans 7 år så det kravet är också uppfyllt. Dock är en förutsättning att ni använder lägenheten tillsammans och har gemensamt hushåll, vilket verkar vara fallet. För att hyresvärden skäligen ska kunna nöja sig med förändringen är dock ett ytterligare krav att du kan betala hyran. Ifall det rör sig om en hyresrättslägenhet har du rätt att få den genom överlåtelse såvida du kan betala hyran.

Enligt 12 kap 34 § 2 st JB ska det ovan gälla även om din mor skulle avlida under hyrestiden och dödsboet vill överlåta lägenheten till dig.

För att sammanfatta är det säkraste att din mor överlåter lägenheten i gåva till dig. Ifall det rör sig om en hyreslägenhet kan ni begära att den överlåts till dig såvida du har förmåga att betala hyran.

Hör gärna av dig om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Benjamin von GohrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000