Överlåtelse av lägenhet i form av gåva

2020-08-31 i Bostadsrätt
FRÅGA
Min mormor vill ge mig sin lägenhet när h8n inte längre bo kvar eller avlider. Hon har 4 barn. Hur ska man göra?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I frågan har du inte skrivit om det är en hyres- eller bostadsrätt, men eftersom du har skrivit att din mormor vill ge dig "sin lägenhet" antar jag att det handlar om en bostadsrätt. Svaret kommer alltså baseras på den omständigheten. Frågan kommer att besvaras med hjälp av bostadsrättslagen, samt ärvdabalken (ÄB) då testamente är en möjlig lösning om mormor vill bo kvar i lägenheten hela sin livstid.

Överlåtelse
En bostadsrätt som överlåtits från en bostadsrättshavare till en ny innehavare, får utövas av den nya bostadsrättshavare endast om personen är eller antas till medlem i bostadsrättsföreningen (6 kap. 1 § bostadsrättslagen). Ett överlåtelseavtal ska skrivas mellan dig och din mormor. Det finns formkrav för överlåtelseavtalet. Avtalet ska upprättas skriftligen och skrivas under av säljaren och köparen. Köpehandlingen ska innehålla uppgifter om den lägenhet som överlåtelsen avser och om ett pris, annars är avtalet ogiltigt. Detta gäller även vid byte eller gåva (6 kap. 4 § bostadsrättslagen). Eftersom att du skriver att din mormor vill ge dig sin lägenhet, antar jag att det är en gåva det rör sig om. Köpehandlingen ska som förklarat innehålla uppgifter om pris och med tanke på att mormor vill ge dig lägenheten kan hon skriva "0 kr" i köpehandlingen.

Testamente
Ett annat alternativ är att din mormor skriver ett testamente där hon anger att du ska erhålla lägenheten efter hennes bortgång, om hon önskar bo kvar i lägenheten hela sin livstid. Nedan följer en kort förklaring av arvs- och testamentsrätten för att du ska förstå hur ni ska göra i det fall mormor väljer att testamentera lägenheten till dig.

Med hänsyn tillatt din mormor har fyra barn ges dem företräde om arvet fördelas enligt den legala arvsföljden, varför istället ett testamente kan skrivas för att frångå detta. Om något av mormors barn är avlidet träder den avlidnes barn i dess ställe (2 kap. 1 § ÄB). Mormors bröstarvingar, hennes barn i första hand, har dock rätt att kräva att få (jämka) sin laglott, vilket är hälften av barnens arvslott, om mormor i form av lägenheten skulle testamentera hela sin egendom till dig (7 kap. 1–3 § ÄB). Ett testamente har vissa formkrav, till exempel att handlingen ska upprättas skriftligen med två vittnen. Vittnena ska närvara när testamentet skrivs under och vittnena ska bestyrka handlingen med sina namn. Vittnena behöver inte veta innehållet i testamentet, men de ska veta att det rör sig om en sådan handling (10 kap. 1 § ÄB). Tänk på att det finns krav för vem som får vara vittne, exempelvis att personen inte får vara under 15 år eller på grund av en psykisk störning sakna insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen. Dessutom får inte testators make, sambo, syskon eller den som står i rätt upp- och nedstigande släktskap eller svågerlag vara vittne (10 kap. 4 § ÄB).

Följande stycke är inte direkt relevant för din fråga, men kan vara nyttigt att känna till. Om bostadsrätten istället övergått genom testamente (detta gäller även vid exempelvis bodelning och arv) och förvärvaren inte antagits till medlem, får föreningen uppmana förvärvaren att inom sex månader från uppmaningen eller en längre tid som bestämts i stadgarna visa att någon som inte får vägras inträde i föreningen har förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om uppmaningen inte följs får bostadsrätten tvångsförsäljas för förvärvarens räkning (6 kap. 2 § bostadsrättslagen).

Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Vill du att något i svaret förklaras ännu djupare får du gärna ställa en ny fråga om det. Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1144)
2021-03-02 Kan min pappa ge mig sin bostadsrätt även fast vi är två syskon?
2021-02-28 Kan en bostadsrättsförening neka köpare av bostadsrätt?
2021-02-26 Fråga om när en lägenhet anses vara upplåten för självständigt brukande
2021-02-20 Äganderätt vid bostadsköp

Alla besvarade frågor (89856)