Överlåtelse av lägenhet

2017-12-22 i Avtal
FRÅGA
Hej! Jag och min far har sambott i en mindre hyresrätt under en längre tid (ca 7 år). Under samma tid har min far ägt en bostadsrätt i huset bredvid och primärt använt denna som kontor och huvudsaklig arbetsplats. Nu är vi båda betydligt äldre och min far har sedan något år tillbaka flyttat till sin bostadsrätt som huvudsaklig bostad. Därmed vill vi få igenom en överlåtelse av lägenheten, vilket av hyreslagen 35 § inte verkar vara ett större problem. Vidare anger hyresnämnden att det inte ska ha någon betydelse för prövningen ifall min far redan flyttat. Däremot såg jag följande i lagtexten: "Första stycket gäller inte, om [...] 4 lägenheten har upplåtits av någon som innehade den med bostadsrätt och lägenheten alltjämt innehas med sådan rätt". Hur ska detta tolkas? Betyder det att första stycket inte gäller om lägenheten är en bostadsrätt (vilket den ju i det här fallet är) eller att rätten att få igenom en överlåtelse inte gäller om han samtidigt ägt en bostadsrätt? Vidare, har ni någon uppfattning om vilka mål som ligger till praxis för överlåtelser av hyreslägenheter till närstående så vi kan läsa vidare om detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är oklart om din fråga avser överlåtelse av hyresrätt eller bostadsrätt, eftersom frågan är utformad som att det är fråga om både och, varför jag kommer behandla de båda olika formerna.

Hyresrätten

För att hyresrätten ska kunna överlåtas krävs att det finns en motprestation. Det vill säga, det måste finnas en hyresrätt att (vilket framgår av lagtexten) byta med. Förevarande lagrum stadgar alltså endast möjlighet att byta hyresrätt mot hyresrätt. Detta framgår även av p. 4, – precis som du noterat, att första stycket gäller inte om lägenheten är en bostadsrätt – vari stadgas att i det fall lägenheten är en bostadsrätt, så kan den inte överlåtas bytas med stöd av detta lagrum.

Bostadsrätt

I det fall lägenheten som ska överlåtas är en bostadsrätt, kan den inte bytas bort med stöd av 12 kap. 35 § jordabalken. Istället får ett civilrättsligt avtal upprättas för att genomföra en sådan överlåtelse.

Slutsats

Hur ni önskar överlåta bostadsrätten framgår inte av frågan. Men önskar ni genomföra en överlåtelse i form av köp, byte eller gåva, så är ni välkomna att kontakta någon av våra jurister för upprättande av ett sådant avtal. Ni kan kontakta dem på info@lawline.se.

Vänligen

Pontus Schenkel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1565)
2021-11-30 Betala vid missad vaccinationstid
2021-11-29 Blir ett kontrakt ogiltigt om man endast skriver ett av sina två efternamn?
2021-11-28 Eventuellt avtalsbrott
2021-11-22 Tolkning av uppsägningsklausul

Alla besvarade frågor (97662)