Överlåtelse av hyresrätt vid sambors separation

FRÅGA
Vad händer med en hyresrätt när två sambor separerar och båda är överens om att hyreskontraktet skall överlåtas till den part som inte från början står på kontraktet? Spelar det någon roll vem som bäst behöver bostaden? (Jordabalken 12 kap 32 §, Sambolagen 22 §, hyreslagen 34 §))
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att du undrar huruvida bestämmelsen om bostadsövertagande med hänsyn till den som bäst behöver bostaden (22 § sambolagen) kan komma att påverka överenskommelsen om att den sambo som inte stod på hyreskontraktet får bo kvar i bostaden.

Huvudregeln är att en hyresgäst, som ej avser att använda sin bostadslägenhet, får överlåta hyresrätten till en närstående som varaktigt sammanbor med honom, om hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen (34 § första stycket första meningen hyreslagen). Vanligtvis har riktmärket för samboskapets varaktighet satts till tre år, men enligt rättspraxis på området har mycket kortare tid godtagits. Tillståndet ska lämnas om hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen (34 § första stycket andra meningen hyreslagen). I denna skälighetsbedömning tar man hänsyn till den övertagande sambons vilja och förmåga att fullgöra hyresavtalet samt dennes personliga kvalifikationer. Värt att tillägga här är att tillståndet kan förenas med villkor (34 § första stycket tredje meningen hyreslagen).

Om vi utgår ifrån att samtliga rekvisit är uppfyllda för att den sambon som inte står på hyreskontraktet får bo kvar i bostaden enligt den nyss nämnda bestämmelsen i hyreslagen kan vi nu vända oss till 22 § första stycket sambolagen och utreda ifall den kan påverka utfallet av bostadsövertagandet. Trots att denna bestämmelse är tvingande kommer den enbart i fråga om den sambo om vill ta över bostaden (och har bäst behov av denna) framställer ett anspråk om ett sådant övertag, inom den angivna tid som stadgas i 22 § andra stycket sambolagen. Finns det alltså en överenskommelse mellan samborna om vem som ska bo kvar i bostaden vid en eventuell separation utgår man ifrån att ingen framställer ett sådant anspråk. Ett tänkbart scenario där en sambo ändå kan komma att åberopa denna bestämmelse är exempelvis då överenskommelsen upprättades för en längre tid tillbaka i förhållandet och denne faktiskt har bäst behov av att bo kvar i bostaden, trots att överenskommelsen stadgar att den andre sambon ska få bo kvar. Utifrån den information jag har fått angiven i frågan kan jag dessvärre inte uttala mig vidare gällande hur ett sådant övertagande kan komma att aktualiseras.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2859)
2021-03-05 Vilken egendom omfattas av ett samboavtal?
2021-03-01 Fallgropar när man flyttar in och blir sambor?
2021-03-01 Vem har rätt till hyreslägenheten vid separation mellan sambos?
2021-02-28 Kan min sambo förbjuda mig att en kompis inte får övernatta i vårt hus när han är bortrest?

Alla besvarade frågor (89907)