FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt29/05/2019

Överlåtelse av hyresrätt vid dödsfall

Hej,

jag är folkbokförd på och bor med min mamma i hennes hyreslägenhet och undrar hur det blir om och när hon går bort?

kan jag bo kvar där eller ej?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om hyresförhållanden regleras i jordabalkens 12 kapitel (här), även kallat hyreslagen.

När en hyresgäst avlider inträder den avlidnes dödsbo i hyresavtalet, se JB 12 kap 5 §. Ett dödsbo har sedan rätt att säga upp avtalet eller överlåta hyresrätten. Dödsboet måste dock ha hyresvärdens samtycke för att överlåta hyresrätten, JB 12 kap 32 §.

Dödsboet kan alltså överlåta kontraktet till dig om du är över 18 år, i undantagsfall över 16 år. Det krävs att du och din mamma har bott tillsammans varaktigt, vilket det låter på din fråga om att ni gjort. Som sagt krävs det även att att hyresvärden lämnar tillstånd, eller beslut från hyresnämnden. Hyresnämnden godkänner överlåtelsen om det är skäligt, det vil säga om du kan betala hyran och inte är känd för störande beteende.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Jennifer EmbretsenRådgivare