Överlåtelse av hyresrätt till barnbarn

Hej!

Min farmor har en hyresrätt inne i centrala Stockholm och vi undrar hur vi kan gå tillväga för att jag ska kunna ärva denna då hon går bort. Är det möjligt att jag kan få ärva lägenheten om jag är skriven på adressen och bott i lägenheten under en längre period med hyresvärdens tillstånd? Eller uppstår problem eftersom vi inte är tillräckligt nära släkt eller eftersom jag egentligen inte har några "speciella skäl" till att bo med henne utöver att jag vill?

Vänliga Hälsningar

Ellinor

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln för överlåtelser av hyresrätter är att hyresvärdens samtycke krävs enligt 12 kap. 32 § jordabalken. Om hyresvärden vägrar samtycka finns det möjlighet att ändå överlåta hyresrätten till sådan dödsbodelägare eller en annars närstående som varaktig sammanbor med hyresgästen om hyresnämnden lämnar tillstånd till detta. Som närstående räknas bland annat barn, föräldrar och andra nära släktingar men också andra som hyresgästen kan anses har ett nära samband till. Vad som gäller när du som barnbarn ska få hyresrätten överlåten till dig beror på hur relationen ser ut mellan dig och din mormor, om eran relation är lik en mor-dotter-relation torde ni anses vara närstående.

Vad gäller kravet på varaktig sammanboende anses det uppfyllt om sammanboendet har varat i minst tre år. Kortare tid kan godtas om den sammanboende personen hade tänk bo i hyresrätten under en längre tid men det avbryts på grund av oförutsebara anledningar, som till exempel genom dödsfall.

För att anses vara sammanboende måste du ha haft ett gemensamt hushåll och brukat lägenheten tillsammans med din farmor. På detta sätt skiljer man mellan den som endast är inneboende och den som har en verklig boendegemenskap med hyresgästen. Här kan man väga in förhållanden som att du inte har sagt upp din tidigare lägenhet eller att du flyttat in till din farmor endast för att vårda henne, i sådana fall ska du inte anses ha en verklig boendegemenskap med din farmor. Om ditt sammanboende är genuint torde det anses föreligga en verklig boendegemenskap mellan er. Det kan tilläggas att bevisbördan för att du faktiskt sammanbott med din farmor ligger på dig, omständigheter som att ni stått för hyran gemensamt och att du är folkbokförd där kan tala för din sak.

Slutligen måste hyresvärden skäligen kunna nöja sig med förändringen för att tillstånd ska ges. Med detta menas att den som hyresrätten ska överlåtas till ska kunna godtas som hyresgäst. Här tar man bland annat sikte på om huruvida du har tillräckligt god ekonomi för att betala hyran.

Mer information om ansökan om tillstånd från hyresnämnden hittar du här:
http://www.hyresnamnden.se/Overlata-bostadslagenhet/Ansokan/

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sarmad Abdul NabiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000