Överlåtelse av hyreskontrakt.

2017-07-11 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej. Jag och min sambo ska separera. Vi två står i kontrakten i vår lägenhet ab. Jag Undrar om jag får låta min vän eller syskonen bo med mig i lägenheten. Och så om jag hittar något annat kan jag lämna lägenheten till något av mina syskon eller vän??
SVAR

Hej! Tack för att du hör av dig till Lawline med din fråga!

Hyreslagen
Lagar om hyreslagen regleras i 12 kap. Jordabalken, läs den här. Om det blir så att du får ta över kontraktet och bo ensam i lägenheten så har du rätt att ha en inneboende. Det är dock fortfarande du som har yttersta ansvar för lägenheten. Vad gäller att låta kontraktet gå över till den personen senare så är huvudregeln att hyresvärdens godkännande krävs. Det finns dock en möjlighet att ansöka om tillåtelse hos Hyresnämnden. De ska ge tillåtelse om man vill överlåta kontraktet till någon närstående som man sammanbott med under en varaktig tid, se12 kap. 35 § JB. Närstående är huvudsakligen familj, men kan också vara annan under vissa särskilda omständigheter. Vad gäller ordet "varaktighet" så har man i praxis sagt att tre år ska vara att anse som varaktigt. Det krävs alltså att ni sammanbott längre än tre år för att hyresnämnden ska lämna ett godkännande.

Hoppas det går bra med allt!

Vänligen,

Elin Gustavsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2103)
2021-11-29 Kan jag avhysa min inneboende och få betalt för skador som hen orsakat?
2021-11-29 Uppsägning av garageplats.
2021-11-29 På vilka grunder får hyresvärd säga upp ett lokalhyresavtal?
2021-11-27 Är det ett brott att vara högljud på kvällen i sin hyresrätt?

Alla besvarade frågor (97393)