Överlåtelse av fastighet till sambo

FRÅGA
Jag betalar en del pengar som investeras i min sambos hus och vi ska göra så jag blir delägare i huset. Hur gör vi det på bästa sätt? Vi är sambo med vuxna barn på varsitt håll. Finns det olika alternativ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Jag tolkar din fråga som att du i dagsläget delvis finansierar investeringar i din sambos fastighet som ni bor på tillsammans och att ni därför vill äga huset tillsammans. Den mest relevanta frågan blir således hur din sambo på lämpligaste sätt överlåter en andel av sin fastighet till dig. Din fråga aktualiserar huvudsakligen jordabalken (JB).

Utredning

Enligt 4 kap. 29 § JB gäller samma formkrav vid en överlåtelse av en fastighet vare sig överlåtelsen sker genom köp eller gåva. Formkraven anges i 4 kap. 1 § JB och innebär att överlåtelsen måste ske genom upprättande av en skriftlig handling som undertecknas av båda parter och där eventuell köpeskilling anges och säljaren/givare förklarar att fastigheten överlåts till köparen/mottagaren. Efter en delvis överlåtelse innehas fastigheten med så kallad samäganderätt enligt 4 kap. 8 § JB. Efter att en överlåtelsehandling upprättats måste köparen/mottagaren ansöka om lagfart inom tre månaders tid, något som följer av 20 kap. 1-2 §§ JB.

I ditt nu aktuella fall kan vi alltså konstatera att din sambo lämpligen bör överlåta sin fastighet till dig genom köp eller gåva, beroende på hur ni ser på era inbördes ekonomiska förhållanden. Jag har svårt att uttala mig om vilken lösning som vore lämpligast i ert fall utifrån den begränsade information jag har tillgång till, särskilt eftersom detta i huvudsak bör avgöras utifrån er inbördes relation och er rättsuppfattning. Ska en gåva genomföras måste dock en verklig gåvoavsikt finnas, det vill säga att ingen ersättning får utges från dig till din sambo som kompensation för fastighetsandelen. Det kan även vara värt att notera att ett köp får andra skattemässiga konsekvenser än en gåva eftersom ägaren, din sambo, vid ett köp antagligen gör en kapitalvinst vid försäljning till marknadspris och då blir skattskyldig därefter. En gåva aktualiserar ingen sådan beskattning, men ger förstås inte heller upphov till någon inkomst för ägaren och innebär att mottagaren saknar anskaffningsvärde vilket i sin tur innebär att vederbörande inte kan göra avdrag för anskaffningsvärdet vid en framtida försäljning. Vill du läsa mer om detta rekommenderar jag att du följer denna länk.

Handlingsplan

Jag har svårt att ge dig en konkret rekommendation eftersom jag har tillgång till begränsad information om ditt fall och ert agerande i hög grad bör styras av era personliga perspektiv avseende denna fråga. Jag hoppas att mitt svar var ändå var till hjälp! Har du några funderingar kan du höra av dig till mig på magnus.gustafsson@lawline.se.

Med vänlig hälsning
Magnus Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (295)
2021-11-29 Hur säljer jag min fastighet till mitt barn?
2021-11-29 Har man rätt till ersättning för annat boende vid ohyra i bostad?
2021-11-28 Ingår en paviljong i en fastighetsförsäljning?
2021-10-22 Ingår garderober vid fastighetsköp?

Alla besvarade frågor (97616)