Överlåtelse av fastighet till ett barnbarn från avliden mormor, arvskifte ej genomförd

Min mor som ägde en fastighet har gått bort och nu ska ett av vara barn = barnbarn överta fastigheten. Vi är två syskon som är dödsbodelägare och vi har fem barn = barnbarn tillsammans. Vi är alla överens om att ett av barnbarnen ska få överta fastigheten. Boet är inte skiftat ännu. Hur gör vi på bästa sätt?

Hälsningar

Lena

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Först måste ni göra klart arvskiftet. Eftersom det inte framkommit annat, så antar jag att du och ditt syskon är gemensamma bröstarvingar till modern. I detta skede beräknas din och ditt syskons del av arvet och på vardera lott delas sedan all kvarlåtenskap mellan er (2:1 ÄB).

Jag antar att det barnbarn som ska få överta fastigheten är ditt, och därför underlättar det om du skulle ta fastigheten på din lott (men det kan ju finnas andra omständigheter som jag inte vet om där ett annat alternativ skulle vara bättre).

Det finns flera olika sätt att överta en fastighet: köp, byte och gåva (4:1 JB). Men jag vet inte om testamente är aktuellt eller ej eftersom jag inte riktigt vet mer hur du tänker kring själva överlåtelsen: Ska barnet överta fastigheten på en gång eller vid ett senare tillfälle? Vem ska äga fastigheten och vem ska få ha rätt att förfoga över den? I denna situation vet jag för lite om både barnet som ska överta den och om fastigheten. Är barnet myndig? Skulle hen förstå innebörden av en fastighet som gåva? Vilken typ av fastighet är det? Är det en stuga som nyttjas av alla? Och i så fall: Ska alla få möjligheten att fortsätta göra det eller inte? Centralt är även om barnbarnet som ska få fastigheten har några syskon. Har hen det och att överlåtelsen blir i form av gåva kan det vara rimligt att överväga att skriva in i gåvobrevet om att det inte ska ses som ett förskott på arv. Huvudregeln är nämligen att gåvan ses som ett förskott på arv. Centralt är också om det finns lån på fastigheten eller inte. Finns det lån på fastigheten som överstiger 85 % av taxeringsvärdet, så anses det inte vara en gåva utan att köp. Då blandas stämpelskatten in i sammanhanget (vilken utgår med 1,5 % av bostadsrättens värde).

Fundera gärna över dessa frågeställningar så ni vet vilka möjligheter ni har och vad ni själva vill.

När du har funderat klart rekommenderar jag att du bokar tid med en av våra jurister. Då kan du sitta med en kunnig jurist och få en noggrann genomgång, samtidigt som du kan ställa frågor. Du kan boka tid på http://lawline.se/boka.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga Hälsningar

Evelina KarhuRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning