Överlåtelse av fastighet mellan närstående

2017-03-09 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej. Jag ska köpa mina föräldrars hus till ett pris under taxeringsvärdet. Fastigheten är värderad till ca 2 miljoner kronor mer än vad jag ska betala för den. Mina föräldrar vill att vi tre syskon ska dela lika på mellanskillnaden för vad jag betalar och marknadsvärdet på fastigheten (ca 2 miljoner) och detta ska vara ett förskott på arv. Min tanke är att köpa ut mina två syskon redan nu så innan våra föräldrar går bort ska huset redan vara avräknat och klart. Men om vi går tillväga på detta sätt hur blir det med vinstskatten på fastigheten? Mina föräldrar kommer ju att erhålla en summa som understiger taxeringsvärdet och då är det inte skatt eftersom det är en gåva. Men om mina två syskon ska ha sin del av förskott på arv i tillägg så kommer beloppet som jag ska betala att överstiga taxeringsvärdet. Räknas hela summan för både gåva och förskott på arv som ett köp eller skiljer man på vad föräldrarna får och vad syskonen får och därmed inte behöver betala vinstskatt? Jag har pratat med skatteverket utan framgång tyvärr, dem säger att det är en fråga för en jurist.
SVAR

Hej!

Vad trevligt att du hittat till oss på Lawline!

I detta fall har Skatteverket rätt, att ta hjälp av en jurist är en god idé.

För att det ska bli rätt utifrån förskott på arv är det först viktigt att när ni upprättar gåvobrev så ska transaktionerna ske genom era föräldrar uteslutande. Det betyder att du inte ska upprätta något gåvobrev mellan dig och dina syskon, utan du betalar för fastigheten utifrån belopp som ni räknar fram att syskonen ska ha och eventuella övertag av lån, till dina föräldrar. De i sin tur upprättar gåvobrev mellan sig och dina syskon, av likvida medel motsvarande det belopp du fått.

Pengar som byter ägare räknas med i det belopp som ska vara under taxeringsvärdet. Det är då dels övertagande av eventuella lån som är kopplade till fastigheten, samt annan ersättning för fastigheten (även reverser/skuldebrev inkluderas här). Om detta sammanlagda belopp är under taxeringsvärdet blir det skattefritt för dina föräldrar (du tar över skattebelastningen och får om du säljer i framtiden betala den skatten, det ska därför "räknas av" det du betalar för fastigheten).

Om beloppet du betalar överstiger 85 % av taxeringsvärdet (men under 100 % av taxeringsvärdet) kommer Lantmäteriet att beteckna det som köp, och du måste betala lagfartsavgift på överlåtelsen. Skatteverket kommer då också året efter begära bilaga för fastighetsförsäljningen från era föräldrar. För att slippa beskattningen då behöver transaktionen mellan dig och dina föräldrar beskrivas i föräldrarnas deklaration, även detta kan med fördel göras av jurist för att det ska bli rätt.

Förutsatt att en beräkning utifrån marknadsvärdet vid gåvotillfället görs och att det belopp som räknas fram att dina syskon ska få understiger taxeringsvärdet kommer du ha gjort rätt för dig. Det vill säga alla syskon har fått lika mycket, du får ett övervärde i fastigheten medan dina syskon får likvida medel.

Som sagt, det är en god idé att ta hjälp av en jurist. Vill ni ha hjälp av våra jurister kan du klicka här, där du också kan se vad det kostar.

Med vänliga hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1267)
2021-09-20 Kränks min arvsrätt av att min far givit gåva
2021-09-19 min far har givit en gåva till min bror, kränks min arvsrätt?
2021-09-18 Vad händer med framtida arv när två av tre barn får en gåva?
2021-09-18 Försäljning till underpris - förskott på arv?

Alla besvarade frågor (95746)