Överlåtelse av fastighet mellan bolag samt stämpelskatt

FRÅGA
Hej jag har ett Holdingbolag som äger 1 fastighetsbolag samt ett bolag som bedriver reparation av bilar.nu ska jag avyttra fastighetsbolaget som äger 2 st industrifastigheter samt 1 villa som är upplåten som personalbostad, villan ska ej ingå i försäljningen av fastighetsbolaget, utan jag vill överlåta den till Holdingbolaget innan försäljningen av fastighetsbolaget. då vi fortfarande har behov av personalbostad.hur går jag tillväga och måste jag betala stämpelskatten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Din fråga aktualiserar huvudsakligen jordabalken (JB) och lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter (LSI).

Utredning

Jag tolkar din fråga som att villan ifråga inte står på ofri grund utan även avser marken som byggnaden står på. Överlåtelser av fastigheter måste uppfylla vissa formkrav. Enligt 4 kap. 1 § JB ska köpehandlingen vara skriftlig, undertecknas av säljare och köparen samt innehålla uppgifter om köpeskillingen och att säljaren överlåter fastigheten till köparen. Om formkraven inte följs är avtalet ogiltigt och om något annat avtalas utanför avtalet är de villkoren ogiltiga. Säljarens namnteckning bör även bevittnas för att möjliggöra beviljande av lagfart enligt 20 kap. 7 § JB. Enligt 20 kap. 1-2 §§ JB ska den som förvärvat en fastighet ansöka om lagfart inom tre månader efter att köpehandlingen upprättats. När det formenliga köpeavtalet undertecknats och lagfart beviljats är överlåtelsen slutförd. Enligt 1 & 4 §§ LSI ska stämpelskatt betalas bland annat vid köp av fastigheter. För aktiebolag är stämpelskatten 4,25 % och beräknas på hela tusentals kronor, något som följer av 8 § LSI. Skatten beräknas på det högre beloppet av köpeskillingen och det taxeringsvärde som registrerats året närmast före beviljandet av lagfart enligt 9 § LSI.

Tillämpat på ditt nu aktuella fall kan vi konstatera att du kan överlåta villan från ditt ena företag till det andra i enlighet med de formkrav som styr överlåtelsen och att bolaget som köper fastigheten kommer få betala stämpelskatt om 4,25 %.

Handlingsplan

Det är svårt för mig att ge en konkret rekommendation i ditt fall eftersom jag inte har tillgång till relevanta uppgifter, förhoppningsvis hjälper uppgifterna ovan dig att fatta ett välgrundat beslut.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning
Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (247)
2020-07-04 Vad kan man avtala om muntligt vid en fastighetsaffär?
2020-05-29 Hur räknar man ut vad som är en skälig hyra?
2020-05-06 Vill köpa en fastighet som dock har hyresgäster som jag först vill ha bort. Vad kan man göra?
2020-04-30 Hur gör man för att köpa in sig i en fastighet?

Alla besvarade frågor (82723)