Överlåtelse av fast egendom genom gåva

2015-03-13 i Köpavtal
FRÅGA
Vår pappa har flyttat in på ett äldreboende från sitt egna hus. Hur gör man för att skriva över huset på sina barn?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Er far kan ge er fastigheten i gåva enligt reglerna i jordabalken kap 4. Överlåtelsehandlingen måste vara skriftlig och innehålla en överlåtelseförklaring, fastighetsbeteckning, underskrifter av er och er far, samt köpeskilling (eller förklaring att överlåtelsen sker i form av gåva). Se reglerna i JB 4 kap. 1 § och 29 § för närmare beskrivning hur överlåtelsen ska gå till.

Efter överlåtelsen måste ni söka lagfart på fastigheten enligt JB kap. 20.

Jag rekommenderar att ni kontaktar en fastighetsmäklare som kan tänka sig att hjälpa er med formaliteterna (det borde inte innebära några stora kostnader).

Tillägg: Notera att överlåtelsehandlingen även måste vara styrkt av två vittnen för att lagfart ska kunna erhållas (JB 20 kap. 7 §)

Vänliga hälsningar,

Peter Holmer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köpavtal (181)
2020-08-06 Formella krav vid köp av (grannens) mark
2020-08-03 Formkrav för att sälja del av fastighet?
2020-07-29 köpeavtal mellan fastighetsägare och samfällighet om en brygga - är avtalet giltigt?
2020-07-27 Är en sms- eller mailöverenskommelse bindande vid överlåtelse av andel i hus?

Alla besvarade frågor (82765)