Överlåtelse av bostadsrättsandel vid samboförhållande.

2020-05-22 i Bodelning
FRÅGA
hej,jag och min sambo ska separera. vi äger en bostadsrätt på pappret till hälften var. när vi köpte gick jag in med nästan hela beloppet (jag gick in med 1 670 000 och han 140 000). Nu när vi skiljer oss har vi kommit överens om att jag ska ha lägenheten och att han överlåter den till mig för en summa (300 000kr).Hur ska denna överlåtelse ske? Ska det vara ett överlåtelseavtal eller gåva vid bodelning? Har varit i kontakt med skatteverket och de menar att överlåtelsebeloppet är så litet att det kan betraktas som gåva och att uppskovsbeloppet kommer att föras över till mig. Vad jag förstår ska det i vilket fall anmälas till skatteverket och bostadsrättsföreningen. Det jag vill vara säker på är också att han inte ska behöva betala skatt på pengarna han får för överlåtelsen/bodelningen.
SVAR

Hejsan,

Aktuell lagstiftning: inkomstskattelagen (IL) och sambolagen (SL)

Egendom från bodelning är skattefritt
Det man får genom bodelning är skattefritt, se 8 kap 2§ IL. Vid en bodelning enligt sambolagen så ska all samboegendom egentligen delas 50/50 men detta kan avtalas om, se 10§ SL. I föravtalet kan samborna helt eller delvis avtala om bodelningen och sammanhängande frågor, såsom fördelningen av viss egendom, värderingen av denna, avräkning för täckning av skuld och bestämmandet av andelar.

Bodelningen avslutas med ett bodelningsavtal där det framgår vilka tillgångar och skulder som har tagits upp i bodelningen och hur dessa har fördelats. Det ska också framgå att båda sambor är nöjda med bodelningen och den ska vara undertecknad av var och en av er. Efter att bodelningsavtalet är undertecknat så har ingen av er rätt att kräva ytterligare egendom av varandra.

Eftersom ni är överens så kan ni skriva under ett bodelningsavtal direkt och ta upp bostadsrätten. Där ska det framgå att du får hans andel i bostadsrätten och att han får 300 000 kr i kontanter. Sedan ska det undertecknas av er båda se 20§ SL som hänvisar till 9 kap äktenskapsbalken. Vid bodelningen gäller beträffande förfarandet i stor utsträckning samma regler som vid bodelning mellan makar. Bodelningsavtalet ska sedan registreras hos skatteverket.

Överlåtelse av bostadsrätten
Överlåtelseavtalet ska lämnas till bostadsrättsföreningen där det står vilken andel som lämnas till den ena eller den andra. I överlåtelseavtalet brukar även det beloppet som du betalar för hans andel behövas skrivas ner. Du tar som sagt över hans uppskovsbelopp. Först måste bostadsrättsföreningen godkänna överlåtelsen. Eftersom du redan är medlem där så borde detta inte vara några problem.

Rekommendationer
Eftersom det är ganska stora belopp så rekommenderar jag er att gå till en juristbyrå som kan hjälpa er med bodelningsavtalet. Ni kan även köpa mallar av bodelningsavtal online för en liten slant och göra ett avtal själva. Sedan bör ni ta kontakt med bostadsrättsföreningen och begära ett överlåtelseavtal som ni båda kan skriva under. Eftersom han får de 300 000 kr från bodelningen så blir dessa därför skattefria, se ännu en gång 8 kap 2§ IL.

Det är alltså två dokument som behöver upprättas. Bodelningsavtalet som ska skickas in till skatteverket och överlåtelseavtalet som ska skickas in till bostadsrättsföreningen. Detta anser jag är det säkraste sättet att göra det skattefritt.

Har du några följdfrågor så är du välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se.

Med vänliga hälsningar.

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?