Överlåtelse av bostadsrättsandel mellan sambor

2016-10-28 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej, 2014 köpte jag själv en lägenhet till mig och min sambo eftersom han studerade. Nu har han köpt in sig på lägenheten men jag äger fortfarande mer än honom. Bostsdsrättsföreningen behöver ett underlag på att han äger en andel. Är det ett gåvobrev jag ska skriva till min sambo då på hans andel? Vi har också skrivit ett samboavtal där vi säger att sambolagen inte gäller utan det som står hos föreningen är det som gäller. Har vi gjort rätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Allmänt om överlåtelser:

Det finns tre olika alternativ för att överlåta en bostadsrättsandel nämligen, gåva, försäljning under marknadsvärde och försäljnings till marknadsvärde.

Gåva innebär att inget vederlag överhuvudtaget ges i utbyte för andelen, den är m.a.o. grattis.

Däremot, försäljning under marknadsvärde räknas skattemässigt både som gåva och köp, vilket kallas för blandat fång. Överlåtelsen delas upp så den betalda delen räknas som köp medan den överstigande delen (skillnaden mellan det betalda priset och marknadsvärdet) anses som gåva. T.ex. om marknadsvärdet på andelen är 1 mkr men den säljs för 800 tkr, då är 800 tkr köp och 200 tkr gåva. Detta gäller enligt praxis och är betydelsefullt vid beräkning av skatt.

Försäljning till marknadsvärde är en ‘vanlig’ försäljning, oavsett om du har sålt till din sambo eller någon utomstående.

Vad gäller i er situation:

Eftersom du säger att din sambo har köpt in sig antar jag att han har gett dig vederlag i utbyte på hans andel. Därför handlar det om en försäljning och inte en gåva. Ni ska skriva ett köpeavtal (också kallas för överlåtelseavtal) som visar den försäljningen ni har genomfört. Avtalet ska innehålla uppgift om vem säljaren och köparen är, den lägenhet som försäljningen avser, vilken andel överlåts och priset. Se 6 kap. 4 § bostadsrättslagen. Säljaren och köparen ska underteckna avtalet. Upprätta gärna avtalet i tre exemplar så att ni kan skicka ett till bostadsrättsföreningen samt du och din sambo kan behålla en kopia var.

Ifall det faktiskt handlar om en gåva då din sambo inte betalade något vederlag ska ni skriva ett gåvobrev istället. Formalia och informationskrav är det samma som för köpeavtal, se återigen 6 kap. 4 § bostadsrättslagen.

Om ni har gjort en försäljning under marknadsvärde är den information ovan om blandat fång inte någonting ni behöver agera på just nu. Som sagt, det blir betydelsefullt senare när ni deklarerar er skatt.

Angående samboavtalet, det verkar som ni har gjort rätt om ni har skrivit att vid en eventuell bodelning, bostadsrätten inte ska delas enligt sambolagen utan enligt de faktiska andelarna. Se 9 § sambolagen för mer information om samboavtal. Kolla gärna också på vår avtalstjänst där vi erbjuder hjälp med att upprätta olika avtal, inklusive samboavtal och köpeavtal.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll