FrågaFASTIGHETSRÄTTBostadsrätt11/04/2018

Överlåtelse av bostadsrätt till sambo

Hej,

1-Min sambo som är huvudägare på BRn vill gärna göra på så sätt att jag bli huvudägare på bostadsrättslägenheten. hur måste man gå tillväga i så fall?

2- Hur fungerar om han ger mig Bostadsrättslägenheten som gåva? går det ? i så fall hur måste göras?

3- Är det inte så att vid gåva räknas lägenheten min enskild egendom och vid eventuella separation har han inte något med lägenhet att göra så länge det inte finns samboavtal oss emellan.

Tack på förhand för gratis rådgivningen

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring bostadsrätter finns huvudsakligen i Bostadsrättslagen (BRL) och reglerna kring bodelning vid samboförhållande hittar vi i Sambolagen (SamboL).

Det finns möjlighet för din sambo att överlåta bostadsrätten till dig antingen genom köp eller gåva. Formkraven för överlåtelse av bostadsrätter hittar vi i 6 kap. 4 § BRL och dessa är desamma oavsett vilken överlåtelseform ni väljer att använda. Överlåtelsen ska enligt formkraven skriftligen nedtecknas i en överlåtelsehandling. Handlingen ska innehålla uppgift om den lägenhet som överlåts och prisuppgift (kan vid gåva vara 0 kr). Både säljare/överlåtare och köpare/mottagare ska slutligen underteckna handlingen. Vidare ska även bostadsrättsföreningen underrättas om överlåtelsen och få ta del av överlåtelsehandlingen (se 9 kap. 10 § BRL). Det kan även nämnas att den som övertar en bostadsrätt ska bli, om denne inte redan är, medlem i bostadsrättsföreningen (se 6 kap. 1 § BRL).

Vid upplösning av ett samboförhållande, av en annan anledning än att samborna ingår äktenskap, ska en bodelning av samboegendomen genomföras om någon av samborna begär det (se 8 § SamboL). Till samboegendom hör gemensam bostad och bohag som har förvärvats för att användas gemensamt (se 3§ SamboL). Egendom som en sambo erhållit genom gåva, testamente eller arv med villkor om att egendomen ska vara dennes enskilda ingår aldrig i samboegendomen, detsamma gäller för egendom som trätt istället för sån egendom (se 4 § SamboL). Dock gäller inte undantagsbestämmelsen ifall gåvan kommer från den andra sambon. Genom samboavtal går det däremot att avtala om att viss egendom inte ska ingå i bodelningen oavsett hur egendomen erhållits (se 9 § SamboL).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa WanhataloRådgivare
Hittade du inte det du sökte?