Överlåtelse av bostadsrätt till befintlig medlem i föreningen, villkor om medlemskap i föreningen

2019-08-28 i Bostadsrätt
FRÅGA
Avseende godkännande av medlem i bostadsrättsförening. Två medlemmar i min bostadsrättsförening har skrivit på ett köpekontrakt att köpa min lägenhet i samma förening. De är ju redan medlemmar och har inte ansökt om utträde. Köpekontraktet har medlemskap i föreningen som villkor för uppfyllande. Vad behövs i detta fall för typ av godkännande från föreningen. Frågan har nu blivit hängande då ingen riktigt verkar veta vilket beslut/dokument som behövs från föreningen. När är köpet "igenom" och min handpenning kan betalas ut?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om köpets fullbordan har gjorts villkorat av köparnas medlemskap i bostadsrättsföreningen och köparna redan är medlemmar är villkoret uppfyllt och köpet är, i vart fall i den delen giltigt. Så snart köpehandlingarna är undertecknade är avtalet alltså, under förutsättning att formkrav och eventuella övriga villkor är uppfyllda, bindande.

Bostadsrättsföreningens stadgar kan dock innehålla bestämmelser som utgör hinder mot att äga flera bostadsrätter i samma förening. Om föreningens stadgar innehåller sådana bestämmelser och dessa medför att köp av ytterligare en bostadsrätt i föreningen medför att medlemskapet i föreningen i samma stund upphör kan problem uppstå. Jag har aldrig hört talas om att sådana bestämmelser faktiskt används, men rent teoretiskt är det enligt gällande rätt inte omöjligt att ta in sådana bestämmelser i bostadsrättsföreningens stadgar. Alltså, om bostadsrättsföreningens stadgar innehåller bestämmelser som innebär att en medlems medlemskap i bostadsrättsföreningen omedelbart upphör så snart denna medlem förvärvar ytterligare en bostadsrätt i föreningen kan detta utgöra hinder mot bindande avtal, eftersom köparna i sådant fall så snart de skriver under köpehandlingarna förlorar sitt medlemskap i föreningen. Om föreningens stadgar däremot inte innehåller någon sådan bestämmelse och ingående av avtalet alltså inte innebär att köparnas medlemskap i föreningen upphör därmed är frågor som uppstår till följd av krav som följer av föreningens stadgar, t.ex. krav enligt föreningens stadgar att den som äger bostadsrätten även ska bo där, ingenting som påverkar köpets giltighet. Dylika frågor berör i sådant fall endast köparna och bostadsrättsföreningen.

Så, gå igenom föreningens stadgar. Om stadgarna inte innehåller bestämmelser som medför att köparnas medlemskap i föreningen upphör så snart de förvärvar ytterligare en lägenhet i föreningen är villkoret uppfyllt, eftersom köparna i sådant fall är medlemmar i föreningen.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Fredrik Lindén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1060)
2020-08-06 Hidden flaws in apartments
2020-08-04 Hur ändrar vi ägandeförhållandet för vår bostadsrätt?
2020-07-31 olika kontantinsats vid köp av bostad
2020-07-30 Vad bör bostadsrättsföreningen göra åt störningar och hur bedöms en sån?

Alla besvarade frågor (82728)