Överlåtelse av bostadsrätt

2017-11-20 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Bostadsrätt inköpt för 450.000 kr av mig (mor) där jag också bor, men står på min dotter. Vill idag att den skall stå på mig (mor).Hur skriver vi över den så att det blir korrekt och utan någon skatt för någon av oss.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör först överlåtelsen av bostadsrätten, en sådan överlåtelse ska enligt 6 kap. 4 § Bostadsrättslagen (här). Därmed behöver ni upprätta en skriftlig handling över överlåtelsen.

Nästa delen av din fråga rör den skattemässiga situationen av att din dotter överlåter fastigheten till dig. Denna fråga regleras i inkomstskattelagen (IL). I 8 kap. 2 § IL (här) anges att förvärv som ges som gåvor inte ska beskattas därmed behöver ingen beskattning ske vid gåvotillfället.

Däremot kommer den skattemässiga situationen ändras när du säljer bostadsrätten. När man ska beräkna skatten på en bostadsrätt behöver man beräkna kapitalvinsten, dvs hur stor vinst som bostadsrätten gett dig.I allmänhet räknas kapitalvinsten enligt huvudregeln i 44:13 (IL) som anger att kapitalvinsten är skillnaden mellan två summor- ersättningen för den avyttrade tillgången, minskad med försäljningsutgifter och omkostnadsbeloppet.

Omkostnadsbeloppet är vad tillgången en gång köptes för och vid gåvor ska man enligt 44:21 IL använda samma omkostnadsbelopp som gåvogivaren skulle haft. Rent skattemässigt bör detta innebära att när du väl säljer egendomen kommer du beskatta som att du köpt den till dig själv för 450 000 kr. Då gåvor inkomster inte kommer beskattas kommer inte någon behöva skatta vid gåvotillfället.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar!

Jakob Perä
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?