Överlåtelse av bostadsrätt

2016-12-11 i Bostadsrätt
FRÅGA
I vår bostadsrättsförening har vi en medlem som köpte lägenheten ensam, 100 % enligt kontraktet.Han hävdar nu, många år senare, att hans hustru äger den till hälften, som giftorättsgods. Det skulle kunna betyda att vi ska föra in henne i lägenhetsförteckningen och att hon ska söka medlemskap i föreningen.Är det inte så att han borde överlåta ena hälften på något annat sätt för att hon ska bli hälftenägare i våra papper?Jag vill göra rätt i lägenhetsförteckningen.Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga beror på vad medlemmen mer exakt menar när han hävdar att hustrun har tagit över hälften av lägenheten. Jag kommer förklara reglerna om makars egendomsförhållanden utifrån äktenskapsbalken (ÄktB) och hur en bostadsrätt kan överlåtas enligt bostadsrättslagen.

Makars egendom

Varje make råder över sin egendom och svara för sina skulder (ÄktB 1:3). En makes egendom är giftorättsgods så länge den inte har gjorts till enskild egendom genom t. ex. äktenskapsförord (ÄktB 7:1). De här reglerna innebär att makar äger sina egna saker, sina pengar och annan egendom. Äktenskapet i sig innebär inte att makar blir delägare i varandras egendom. Att någonting är giftorättsgods betyder bara att det ska ingå om makarna genomför en bodelning, inte att ägandeförhållandet förändras.

Alltså kan bostadsrätten mycket väl vara giftorättsgods, men detta påverkar bara makarna själva och vad som händer dem emellan vid en bodelning. Om medlemmen menar att bostadsrätten ägs till hälften av hustrun endast p.g.a. att den är giftorättsgods, så stämmer inte det. Han är fortfarande ägare av hela bostaden.

Överlåtelse av bostadsrätt

För att ägandeförhållandet ska förändras måste en åtgärd vidtas för att det ska ske. Det sker vanligtvis genom köp, gåva eller byte. Avtal om köp, byte eller gåva brukar normalt inte ha några formkrav, utan även ett muntligt avtal om t. ex. en gåva är giltigt. För bostadsrätter uppställs emellertid formkrav. Enligt bostadsrättslagen 6:4 måste ett avtal om överlåtelse genom köp, byte eller gåva av bostadsrätt vara skriftligt, innehålla uppgift om vilken lägenhet det rör sig om, ett eventuellt pris om det rör sig om köp och avtalsparternas namnteckning.

Om medlemmen menar att han har gett bort, bytt eller sålt en del av bostadsrätten till sin hustru ska det alltså finnas ett skriftligt avtal om överlåtelsen. Har inte något formenligt avtal skrivits, så har inte en giltig överlåtelse skett och hustrun äger inte hälften av bostadsrätten. Vill maken att hustrun ska äga halva bostadsrätten, så är det lättaste alternativet att skriva ett gåvobrev som anger vilken lägenhet och hur stor andel hon ska få. När det har skett kan ni betrakta hustrun som delägare av bostadsrätten.

Jag hoppas att detta ger dig svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?