Överlåtelse av bostadsrätt

2015-03-18 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej, jag och min sambo har separerat. Vi köpte tillsammans en bostadsrätt där vi båda står som ägare på lägenheten och som lånmedtagare på lånet men han betalade in hela kontantinsatsen själv. Om han övertar hela lånet på sig, räknas det som att han "köper ut en" eller hur bör man gå tillväga för att lösa överlåtelsen av lägenheten på bästa sätt?
SVAR

Hej Christina,

Tack för att du använder dig av lawline.se.

Vad jag förstår av din fråga så har du och din tidigare sambo ägt en bostadsrätt tillsammans och inga förändringar har skett av ägarförhållandena sedan dess att samboförhållandet upphört.

Huruvida någon av er båda gentemot en kreditgivare övertagit ett eventuellt betalningsansvar för ett lån saknar betydelse i förhållandet till äganderätten av bostadsrätten. Det är en frivillig handling från bankens sida som innebär att endast en av er ansvarar för krediten. Det är dock vanligt att banken i sambandet med att hela lånet övertas av den ena sambon kräver att även äganderätten till bostasrätten skall övergå på denne.

För att din f.d sambo skall bli ensam ägare till bostadsrätten måste ett överlåtelseavtal upprättas. Vid överlåtelser av en bostadsrätt måste de formkrav som stadgas i bostadsrättslagens 6 kap. 4 § iaktas vilken innebär att detta skall upprättas skriftligen, skrivas under av både köparen och säljaren. Överlåtelsehandlingen måste också innehålla en uppgift om vilken lägenhet som avses samt ett pris för överlåtelsen. Det skall understrykas att det gäller oavsett om värdet av din del av bostadsrätten inte överstiger de lån din f.d sambo övertagit.

Ett överlåtelse av en bostadsrätt är inget som kräver särskild registrering. Då dessa transaktioner vanligen rör betydande summor rekommenderar vi i regel att man tar hjälp av juridisk expertis för att bedöma samtliga aspekter i den aktuella överlåtelsen.

Önskar du hjälp med detta är det något vi kan bistå med er med på Lawline.

Vill ni göra detta på egen hand finns det även en kvalitetssäkrad mall att använda på http://lawline.se/avtal/forsaljning_bostadsratt

Du är också välkommen att kontakta oss via telefon på nummer 08-53330004.

Med vänlig hälsning,

Johan Hagelqvist

Lawline

Johan Hagelqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1047)
2020-07-04 Störningar i bostadsrätt
2020-07-03 Dolt fel i en bostadsrätt
2020-07-01 Hur ska olika stora andelar i en bostadsrätt regleras internt mellan sambor?
2020-06-28 Kan bostadsrättsföreningen ta ut dubbla överlåtelseavgifter?

Alla besvarade frågor (81688)