Överlåtelse av arv till annan

Hej,

Min pappa har hastigt gått bort, min mamma & pappa var inte gifta men levt ihop i 50 år. Tyvärr inget testamente eller andra papper skrivna.

Jag & min bror vill inte ärva pappa utan vill att mamma givetvis ska ha pappas tillgångar samt hus. Sedan om mamma vill ge oss en gåva är en annan sak, men vi vill att det ska vara hennes val rakt igenom,

Hur går man tillväga då?

Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan hänvisas till Ärvdabalk (1958:637), nedan kallat ÄB.

Eftersom att dina föräldrar inte var gifta, har din mamma ingen legal rätt att ärva din pappa (Jfr. 3 kap. 1 § ÄB). I egenskap av bröstarvingar är det du och din bror som tillsammans ärver din pappa (2 kap. 1 § ÄB). Det finns dock ingenting som hindrar dig och din bror från att överlåta arvet till er mamma. Ett sådant förfarande innebär att den som överlåter arvet själv får välja vem som ska ta del av arvet. Reglering av detta saknas i ÄB, men det framgår av rättspraxis på området att det är fullt möjligt att vidta en sådan åtgärd. Det krävs dock att det är en civilrättsligt giltig överlåtelse (gåva). En sådan överlåtelse kan ske antingen före eller efter arvsskiftet. Om överlåtelsen avser hela arvet och sker innan arvskiftet, träder mottagaren in som ensam dödsbodelägare. Om överlåtelsen endast avser en del av arvet blir både mottagaren och överlåtaren dödsbodelägare.

Om det framgår av bouppteckningen, eller på annat sätt blir känt för Skatteverket (SKV) att en överlåtelse av arv har skett, kommer SKV att utreda om det föreligger en civilrättsligt giltig överlåtelse. Detta gör SKV i då en rättsligt giltig överlåtelse kan påverka kretsen av dödsbodelägare redan vid bouppteckningens förrättning. På SKV:s egen hemsida framkommer att "till hjälp vid bedömningen finns allmänna avtalsrättsliga regler men även reglerna om gåva, särskilt 1 § Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva". Du kan läsa mer om SKV förfarande här: https://www.skatteverket.se/rattsinformation/arkivforrattsligvagledning/stallningstaganden/aldre/ar/2005/stallningstaganden2005/13165531805111.5.5c13cb6b1198121ee8580001442.html

För att sammanfatta det hela är det fullt möjligt för dig och din bror att överlåta arvet till er mamma. Detta kan göras både före och efter arvsskiftet. Det ska här ske en civilrättsligt giltig överlåtelse. Om ni känner er osäkra på hur detta ska göras, rekommenderar jag er att ta hjälp av en verksam jurist.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Ida HellstenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”