Överlåtelse av andel i fastighet

2017-02-22 i Köpavtal
FRÅGA
Vi är 8 kusiner som tillsammans äger vårt mor/farföräldrahem. Det är en stuga med skog samt jakt och fiskerätt. Nu kan vare sig jag eller min syster nyttja stugan längre och har därför kollat med de övriga om vi ska sälja eller hur vi ska göra. Troligtvis kommer vi inte att sälja fastigheten utan den blir kvar hos de andra kusinerna. Vi har blivit erbjudna en viss summa av en utomstående person om vi vill sälja allt. Kan vi använda den summan som ett värde för hur mycket min syster och jag skulle vilja ha för våra andelar? Två av våra kusiner har visat intresse för att köpa ut min syster och mig med varsin andel. Jag har förstått att det ska gå bra att sälja sin egen andel så här. Behöver vi anlita jurist e.d för att genomföra detta eller kan vi ordna det på egen hand?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om delägare och samägande hittar du i lagen om samäganderätt (SamägL) som du kan hitta här. Eftersom det gäller en fastighet är jordabalken (JB) också relevant för er. Du kan titta närmre på JB här.

Överlåtelse av andel av fastighet

Huvudregeln för samägd egendom är att alla beslut som handlar om förvaltningen av egendomen som helhet måste fattas i samförstånd (SamägandeL 2 §). Det finns däremot inte något hinder för en delägare att förfoga över sin egen andel. En delägare kan alltså sälja sin andel på de villkor hen själv vill. Det går att avtala att förvaltningen av det samägda godset ska ske på ett annat sätt. Om det finns ett avtal mellan delägarna som säger något annat än lagen, så gäller det som avtalats.

För att överlåta en fastighet eller en andel av en fastighet måste vissa formkrav uppfyllas. Ett köp av fast egendom sluts genom att ett skriftligt avtal upprättas och att både överlåtaren och köparen skriver under avtalet (JB 4:1).

Bestämma pris för fastighet

Förutom att avtalet för fastighetsöverlåtelse har vissa formkrav får överlåtare och förvärvare själva sätta upp villkoren för överlåtelsen. Hur priset för en andel ska bestämmas regleras alltså inte i lag, utan det är något som parterna får diskutera och komma överens om. Det står er fritt att utgå från priset som ni tidigare blivit erbjudna om ni tycker att det är ett lämpligt pris, men ni kan också utgå från andra faktorer eller låta någon värdera fastigheten. Till sist är det avgörande vad ni och köparna tillsammans kan komma överens om.

Det går bra att upprätta överlåtelseavtal själva, men om köpet ska innehålla olika villkor eller om det uppstår några frågetecken kan det vara bra att ta hjälp av en jurist som kan hjälpa till med utformningen av avtalet. Vill ni ha hjälp med att upprätta avtal kan ni använda Lawlines onlinetjänst för avtal här. Skulle ni vilja träffa en jurist kan ni boka tid med oss på Lawline här.

Jag hoppas att detta har varit till hjälp. Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köpavtal (209)
2021-08-17 Om part avlider efter köpekontrakt men innan köpebrev - vad gäller?
2021-08-16 Ångra husköp efter påskrivet köpekontrakt
2021-07-29 Får jag köpa min köpares lägenhet?
2021-07-25 Vad krävs för att en husförsäljning ska vara giltig?

Alla besvarade frågor (95792)