Överlåtelse av andel i ett handelsbolag

2020-02-25 i Bolag
FRÅGA
Hej,Jag är del ägare till handelsföretag 50/50 har jag rätt att sälja min ander
SVAR

Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågan är huruvida du kan överlåta din andel i ett handelsbolag. Detta är en fråga som regleras främst av handelsbolagslagen.

Är det tillåtet att överlåta en andel av ett handelsbolag?

Utgångspunkten är att en ny bolagsman inte få träda in i bolaget utan att samtycke föreligger från övriga bolagsmän (2 kap. 2 § lagen om handelsbolag och enkla bolag).Om bolagsavtalet saknar regler om rätt för en bolagsman att sälja sitt delägarskap kan alltså den, som utan övriga delägares tillstånd gjort ett förvärv, inte kan kräva att bli bolagsman. En överlåtelse en andel anses privat rättslig (2 kap. 21 § första stycket lagen om handelsbolag och enkla bolag). Förvärvaren (köpare) övertar överlåtarens (säljare) aktuella tillgodohavande det vill säga säljarens andel i bolagets behållna förmögenhet (2 kap. 9 § lagen om handelsbolag och enkla bolag) samt att en rätt att säga upp bolagsförhållandet (2 kap. 21 § lagen om handelsbolag och enkla bolag). Förvärvaren blir inte bolagsman fullt ut.

Vad innebär detta för dig?

Av det ovan anförda kan det konstateras att om inte bolagsavtalet innehåller en klausul som tillåter försäljning av andel i bolaget, kan du inte överlåta din andel utan den andra delägarens samtycke. Om du överlåter din andel utan samtycke från den andra delägaren samtycke, gör du dig skyldig till ett avtalsbrott. Du kan bli skyldig att till den andra delägare utge skadestånd för den ekonomiska förlust som följer på utträdet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Betül Duran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (662)
2020-09-12 Moderbolags ställande av säkerhet för checkräkningskrediter i ett dotterbolag, vad gäller?
2020-09-09 Får någon annan rösta istället för mig vid en bolagsstämma?
2020-09-07 kan man låna pengar från sitt AB?
2020-09-06 Får jag låna ut pengar ifrån mitt aktiebolag till sin före detta fru?

Alla besvarade frågor (84259)