Överlåta upphovsrätten till ett verk

Hej! Jag har ritat en logotyp åt en kund som nu önskar ett dokument som ger denne person fullständiga rättigheter över mitt verk. Hur formulerar jag ett sådant dokument så att min kund med trygghet inte kan bli stämd av mig i ett senare skede för mitt verk?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Upphovsrätt för logotypen

Ditt verk har upphovsrättsligt skydd om är självständigt och originellt (1 kap. 1 § lagen om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk (URL)). Att verket är skyddat genom upphovsrätt innebär både ideella och ekonomiska rättigheter. De ekonomiska rättigheterna innebär att du har ensamrätt att framställa exemplar och sprida verket till allmänheten (1 kap. 2 § URL). Den ideella rätten som upphovsrätten medför går inte att överlåta och innebär att verket inte får ändras på ett kränkande sätt eller göras tillgänglig i ett sammanhang som är kränkande för upphovsmannen samt att upphovsmannen ska anges när verket görs tillgängligt för allmänheten eller exemplar av verket framställs. Även om den ideella rätten inte kan överlåtas kan den efterges i viss begränsad omfattning (1 kap. 3 § URL).

Avtal om rättigheterna

Genom avtal om upphovsrätten kan upphovsmannen överlåta upphovsrättens ekonomiska rättigheter till andra (3 kap. 27 § URL). För att du som upphovsman inte ska ha kvar de ekonomiska rättigheterna och inte kunna föra talan om upphovsrättsintrång mot kunden avseende dessa är det viktigt att alla förfoganden över verket överlåts genom avtalet. Det bör alltså framgå att såväl exemplarframställning som att göra verket tillgängligt för allmänheten på olika sätt överlåts. Den ideella rätten kan som sagt inte överlåtas men efterges i viss omfattning, vilket innebär att det inte går att generellt efterge den (1 kap. 3 § URL). Vad som är begränsad omfattning är en bedömningsfråga men i avtalet bör det framgå en uttrycklig förklaring om att du efterger den ideella rätten och specifikt vilka av kundens förfoganden det avser. Viktiga delar i avtalet är utöver detta är vilket verk avtalet gäller, vilka som är avtalsparter och vilken ersättning som ska utgå. För avtalet gäller också reglerna i lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen).

Om du behöver hjälp med att upprätta ett avtal kan du vända dig till Lawlines jurister via lawline.se/boka.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Clara DanelidRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000