Överlåta hyresrätt till närstående

Hej!

Jag ar inneboende hos mina foraldrar i en hyresrattslagenhet (HSB). Hur lange behover jag vara inneboende innan jag kan ta over lagenheten sa att den star i mitt namn?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En hyresgäst som inte längre tänker använda sin hyresrätt får överlåta den till en närstående som den varaktigt sambor med om vissa kriterier är uppfyllda (12 kap 34 § jordabalken). Till en början måste överlåtelsen ske till någon som hyresgästen sambor med. Med sambor menas inte bara att man bor tillsammans utan det krävs mer. Man ska ha ett gemensamt ekonomiskt hushåll och bo tillsammans. Det räcker inte med att bara vara inneboende om du bara bor i ett rum och endast brukar det rummet.

Vidare ska man vara närstående. Inom det begreppet ryms föräldrar, barn, syskon och andra närmare släktingar. Du uppfyller detta krav då du är barn till hyresgästen.

Slutligen finns en tidsaspekt som man måste beakta. Det krävs att man sambor varaktigt. Med varaktigt menas som huvudregel minst 3 år men kortare tid har accepterats om syftet varit att man ska bo tillsammans en längre tid men någon blivit plötsligt sjuk eller dylikt.

Om ovan nämnda kriterier är uppfyllda ska ni vända er till hyresvärden som då kan lämna sitt samtycke till överlåtelsen. I annat fall får ni vända er till hyresnämnden som då kan ge sitt tillstånd.

Vänligen,

Hanna SalajinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000