Överlåta hyresrätt till närstående

2016-06-01 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, vad räknas som en sambo? Jag och min pojkvän har bott ihop i snart 2 år, räknas det som att vi är sambon? Utöver det så ska man pojkvän/sambo flytta utomlands i två år, kan jag då ta över hans hyresrätt? Han står själv på kontraktet och jag är folkbokförd i samma adress. Han är villig och överlåta kontraktet till mig. Tack för svar!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För par som är samboende (sambos) så finns det en särskild lag som reglerar detta, sambolagen (SamboL). Enligt 1 § SamboL så definieras sambo som två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Det finns alltså tre kriterier som måste uppfyllas:

Stadigvarande bor tillsammans - en utgångspunkt är att om samborna har bott tillsammans i 6 månader så ska de anses ha uppfyllt detta kriterium. Parförhållande - förutsätter i princip sexuellt samlevnad mellan samborna. Gemensamt hushåll - avses att samborna samarbetar om vardagliga sysslor och att de har gemensam ekonomi, eller i vart fall ett sådant ekonomiskt samarbete att man kan tala om hushållsgemenskap

Utifrån detta får du själv göra bedömningen om ni ska anses som sambos, eftersom ni har bott tillsammans i nästan 2 år och är folkbokförda på samma adress så har ni i vart fall uppfyllt det första kriteriet.

Gällande hyresrätten så får din pojkvän enligt 12 kap. 34 § jordabalken (se här) överlåta den till en närstående som han varaktigt sammanbor med, om hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen. Sådant tillstånd skall lämnas, om hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen. Här tar man hänsyn till den föreslagne hyresgästens vilja och förmåga att fullgöra hyresavtalet och till hans personliga kvalifikationer.

Med närstående så menas exempelvis föräldrar, barn eller syskon men även någon som bor med hyresgästen under äktenskapsliknande förhållanden - alltså samboförhållande. Dock ställs det högre krav på "varaktigt sammanbor" i jordabalken än vad det gör i sambolagen. Här måste man i princip ha bott tillsammans i 3 år för att det ska räknas som varaktigt. Kortare tid har dock godtagits i praxis. Det har gällt fall då ett sammanboende som planerats att bestå under lång tid avbrutits av någon oförutsedd händelse.

Jag råder därför dig och din pojkvän att ta kontakt med din pojkväns hyresvärd och fråga om han/hon ger sitt samtycke till överlåtelsen. Om ni inte får samtycke av din pojkväns hyresvärd så kan ni överklaga beslutet till hyresnämnden, se här.

Om ni behöver hjälp med en eventuell överklagan så är ni välkomna att vända er till oss, här.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll