Överlåta hyresrätt till dotter

2016-05-11 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Jag bor i en hyreslägenhet sedan 7 år tillbaka. Jag står på kontraktet.Min dotter står skriven här och har bott här hela tiden.Om jag flyttar till min pojkvän kan då hon ta över mitt kontrakt?
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Huvudregeln är att en hyresgäst inte får överlåta en hyresrätt utan hyresvärdens samtycke, enligt 12 kap. 32 § jordabalken. En hyresgäst som inte längre avser att använda sin lägenhet får, enligt 12 kap. 34 § jordabalken, överlåta hyresrätten till en närstående som han eller hon varaktigt bor tillsammans med, om hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen. Som närstående, i bestämmelsens mening, räknas till exempel en hyresgästs barn. För att kravet på varaktighet ska vara uppfyllt ska hyresgästen och den närstående ha bott tillsammans i minst tre år. Hyresnämnden ska lämna tillstånd till överlåtelsen om hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen, vilket hyresvärden ska göra om den nya hyresgästen kan antas ha möjlighet att betala hyran.

Det första ni bör göra är alltså att fråga hyresvärden om hon/han samtycker till att din dotter tar över ditt hyreskontrakt. Om hyresvärden inte samtycker kan ni gå vidare och begära hyresnämndens tillstånd. Om din dotter har möjlighet att betala hyran och inte är ovanligt misskötsam bör du få tillstånd till att överlåta kontraktet till henne.

Ni kan läsa mer om detta och om hur man ansöker om hyresnämndens tillstånd här: hyresnamnden.se/Overlata-bostadslagenhet/


Med vänlig hälsning,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1770)
2020-10-28 Uppsägning vid olovlig andrahandsuthyrning
2020-10-26 Kan jag få behålla hyresrätten trots många sena inbetalningar tidigare om jag betalar den nuvarande hyresskulden inom 3 veckor?
2020-10-25 Uppsägningstider för andrahandshyresgäst
2020-10-25 Kan jag få min andrahandshyresgäst att flytta ut?

Alla besvarade frågor (85464)