Överlåta fastigheter mellan varandra

2017-10-02 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej! Jag äger 1/2 av en fastighet. Min syster 1/2. Får hon överlåta fastigheten till mig? Min syster är aldrig där och vill ge mig hennes del. Fastighet nr 1.Däremot vill hon bygga hus på en tomt där jag äger 1/2 av. Fastighet nr 2. Då jag tycker det känns orättvist vill jag ge henne en gåva på 2 miljoner och överlåta min del av fastighet nr 2. Vill behålla vår goda relation. Får man ge ge gåvor/överåta detta utan att någon skattemässigt drabbas av detta. Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel gäller att gåvor ej är skattepliktiga, varför det inte inträffar någon skattemässig konsekvens när man ger eller tar emot en gåva.

Fråga 1 – Får din syster överlåta sin del av en fastighet till dig?

Ja din syster kan överlåta fastigheten till dig. Antingen genom att sälja den till dig eller genom att ge den som gåva.

Om hon ger den till dig som gåva så kan du antingen få den gratis eller ge henne en ersättning för detta motsvarande upp till taxeringsvärdet utan att det inträffar några skattemässiga konsekvenser.

Utöver detta måste även gåvokriterierna uppfyllas:

1. Förmögenhetsöverföring (gåvomottagaren ska berikas, dvs. du ska få din systers del av fastigheten)

2. Gåvoavsikt (din syster måste ha som avsikt att berika dig genom att ge dig sin del av fastigheten)

3. Frivillighet (din syster måste ge sin del av fastigheten till dig frivilligt)

Alltså; om din syster vill ge dig hennes del av fastigheten som gåva så inträffar inte några skattemässiga effekter. Du kan t.om. ge henne en ersättning för detta, så länge ersättningen understiger taxeringsvärdet.

Fråga 2 – Får du ge din syster en gåva på 2 miljoner kronor och överlåta din del av en annan fastighet till henne?

Ja det får du. Du får både ge henne en gåva samt överlåta din del av fastigheten till henne. Samma resonemang som ovan blir tillämpligt även här gällande skatteeffekterna.

Undantag

Dock vill jag upplysa er här om att gåvan på 2 miljoner kronor som du vill ge din syster kan ses som en ersättning för fastighet 1. Om denna gåva på 2 miljoner kronor överstiger taxeringsvärdet på din systers del av fastighet 1 så kan Skatteverket anse att de 2 miljoner kronorna utgör ersättning för fastigheten och således ska din syster beskattas för detta eftersom det då anses vara en försäljning.

Det skulle även kunna vara så att Skatteverket anser att eftersom du fick ½ av fastighet 1 av din syster och din syster fick ½ av fastighet 2 av dig så har ni bytt fastigheter helt enkelt. Även byte räknas som inkomst och ska således beskattas.

Rekommendation

Om alla dessa transaktioner sker på en och samma gång finns det en risk att Skatteverket anser att ni ska beskattas pga. inkomst av kapital.

Därför rekommenderar jag er att ni delar upp transaktionerna på tre separata tillfällen. Ett tillfälle där din syster överlåter ½ av fastighet 1 till dig. Ett annat tillfälle där du överlåter ½ av fastighet 2 till din syster. Ett tredje tillfälle där du ger din syster en gåva på 2 miljoner kronor.

Jag vill även göra er uppmärksamma på att den som får en fastighet i gåva ska ansöka om lagfart för fastigheten.

Eftersom du tillvalt telefonrådgivning så kan du kontakta mig på zorba.hallsten@lawline.se så kan vi boka in en tid för det.

Hoppas du fick svar på dina frågor! Om du tyckte att något var oklart så kan du skriva dina följdfrågor i mailet.

Med vänlig hälsning,

Zorba Hållsten
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (371)
2021-06-11 Skattskyldighet vid överföring av kapitalvinst via vän
2021-06-03 Hur mycket betalar jag i skatt vid försäljning av en lägenhet jag erhållit genom arv?
2021-06-01 Skatta vid försäljning av häst?
2021-05-27 Beräkning av skatt vid vinst av bostadsrättsförsäljning

Alla besvarade frågor (94605)