Överlåta enskild egendom?

2016-06-27 i Enskild egendom
FRÅGA
Hej om man fått ett hus i arv och som enskild egendom kan jag då ge halva huset i gåva till min fru?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Regler om enskild egendom finns i äktenskapsbalken (ÄktB), se här.

Vad är enskild egendom och vad innebär det?
Definitionen av enskild egendom finns i ÄktB 7 kap. 1 §, där det anges att egendom är enskild om den inte är giftorättsgods. Enligt 7 kap. 2 § p. 3-4 kan egendom vara enskild till följd av arv eller testamente. Skillnaden mellan egendom som utgör giftorättsgods och enskild egendom är att giftorättsgods ingår i en bodelning när sådan förrättas, t.ex. genom att den ena maken avlider eller att makarna skiljer sig, 10 kap. 1 §. Enskild egendom ingår inte i en bodelning.

Kan du överlåta?
Att egendomen du ärvt är enskild hindrar inte dig från att förfoga över den på så sätt att du genom gåva överlåter halva huset till din fru. Detta gäller såvida du inte fått huset i arv med ett s.k. överlåtelseförbud, i sådant fall gäller andra regler. Vad ni bör ha i åtanke är att din halva av huset alltjämt kommer vara enskild egendom, medan halvan du överlåter genom gåva kommer vara giftorättsgods. Genom äktenskapsförord skulle även din frus halva kunna utgöra enskild egendom.

Vill ni ha hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord får ni specialiserad hjälp med det här.

Hoppas du med detta fick svar på din fråga!

Vänligen,

Måns Axnér
Fick du svar på din fråga?