Överlåta en andel i bostadsrätt och bostadslån

2016-07-25 i Bostadsrätt
FRÅGA
Jag och min fru (numera ex-fru) skilde oss under hösten 2015 och sålde vårt radhus. I januari i år köpte hon en bostadsrätt som hon äger till 100%. Nu är vi tillsammans igen och bor ihop. Jag har min adress där och har haft det från början. Nu har vi bestämt att jag också ska stå som ägare till lägenheten till 50%, så vi äger halva var. Vi tänkte också stå bägge två på lånen som finns. Hur går vi tillväga? Vad för avtal ska vi skriva och var skickar vi papperen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns två sätt att överlåta en andel i en bostadsrätt, det första är genom gåva och det andra är genom köp. Köp är mer aktuellt i ert fall eftersom du vill ta över en del av lånen vilket anses som att du betalar en köpeskilling och därmed klassas som ett köp.

För att genomföra överlåtelsen måste ni upprätta ett skriftligt avtal enligt 6 kap. 4 § bostadsrättslagen. Det ska tydligt framgår i avtalet vem som är säljare respektive köpare, uppgift om lägenheten som överläts, till vilken andel och till vilket pris (tillika hur mycket av lånen du övertar). Dessutom skall avtalet undertecknas av er båda. Ni skall även se till att underrätta och lämna in överlåtelseavtalet till bostadsrättsföreningen. Det kan vara bra att kolla med bostadsrättsföreningen redan nu ifall de har en mall ni kan använda för överlåtelseavtalet. Lawline har också en avtalstjänst där ni kan få hjälp med att upprätta avtal, se här.

Banken skall också kontaktas angående övertagande av lånen och bostadsrättsandelen.

För din sambos del rör det sig om en försäljning av hälften av bostadsrätten vilket medför skattekonsekvenser. Dessa konsekvenser hänger på hur mycket av lånen du övertar och vad marknadsvärdet på hälften av bostadsrätten är. Om lånen du övertar är mindre än marknadsvärdet anses överlåtelsen har skett dels som köp och dels som gåva. Bara den del som är köp läggs till grund för beskattning. I vilket fall som helst skall överlåtelsen deklareras till Skatteverket året efter överlåtelsen och på deras hemsida kan ni få hjälp med skatteberäkningen, se här.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1145)
2021-03-07 Kan vi begära tvångsförsäljning av samägd bostadsrätt?
2021-03-02 Kan min pappa ge mig sin bostadsrätt även fast vi är två syskon?
2021-02-28 Kan en bostadsrättsförening neka köpare av bostadsrätt?
2021-02-26 Fråga om när en lägenhet anses vara upplåten för självständigt brukande

Alla besvarade frågor (89949)