Överlåta andel av bostadsrätt

2018-01-21 i Bostadsrätt
FRÅGA
Jag och min man har en bostadsrätt tillsammans där vi båda äger den (50/50). Vi har fortfarande lån kvar som vi betalar till banken. Min man vill överlämna/ge gåva sin andel till mig eller vårt gemensamma barn (under 18 år). Hur går man tillväga? Blir det jag / mitt barn som tar över lånet? Behöver min man betala någon skatt eller är det jag som gör det? Vilka blanketter behöver man använda?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Överlåtelse av bostadsrätten

För bostadsrätter gäller enligt 6:4 st 1 bostadsrättslagen att ett skriftligt avtal ska upprättas. Avtalet ska innehålla gåvomottagarens och gåvogivarens underskrifter samt uppgift om vilken lägenhet som överlåtelsen avser. Utöver själva avtalet kan ni behöva underrätta bostadsrättsföreningen om överlåtelsen. Någon särskild blankett behövs inte fyllas i, men det kan vara enklast att använda en sådan som grund för avtalet. Jag länkar en blankett här.

Övertagande av lån

Som huvudregel i svensk rätt kan lån inte överlåtas på en annan utan att den som lånat ut pengarna ger sitt samtycke. Oavsett om din man skänker bort sin del av fastigheten kommer han således att stå kvar på lånet, om inte lånegivaren samtycker till att han för över det på dig. Det kan även noteras att barn under 18 år har begränsad rättshandlingsförmåga enligt 9:1 föräldrabalken, vilket medför att barn generellt inte kan åta sig förbindelser, såsom lån.

Skattekonsekvenser

Gåvor är numer skattefria enligt 8:2 inkomstskattelagen. För att det ska vara en gåva i skatterättslig mening krävs dock att gåvan är frivillig, innebär en förmögenhetsöverföring och att gåvoavsikt finns. När det gäller det sistnämnda saknas gåvoavsikt oftast när gåvan förutsätter en motprestation. Så kan exempelvis vara fallet när egendom överlåts och den mottagande parten samtidigt övertar lån från gåvogivaren. I ert fall kommer överlåtelsen därför inte att klassas som en gåva till den del gåvan motsvaras av vederlag i form av övertagande av lån. Vill ni undvika skattekonsekvenser i nuläget är det alltså smidigast att inte föra över några lån i samband med överlåtelsen.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1271)
2022-01-28 Får bostadsrättsföreningen kräva att vi tar bort vår lilla lekstuga?
2022-01-24 Ansvar för fel i bostadsrätt som eventuellt beror på fel i konstruktionen
2022-01-22 Ändra ägarförhållanden av en bostadsrätt
2022-01-20 Ansvar för ventilation i bostadsrätt

Alla besvarade frågor (98703)