Överklagbart beslut

2015-07-08 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Jag vill ha lite mer klarhet i socialförsäkringsbalkens definitioner - fast de kan nog också finnas i Förvaltningslagen.Om jag ansöker om någon förmån typ sjukpenning. Fast inte på den av FK fastställda ansökningsblanketten - eftersom jag har ingen - utan skriver ett brev som ansökan. Försäkringskassan svarar och kallar mitt brev "anspråk på att FK betalar ut ersättning" och vidare upplyser mig att FK inte är behörig att fatta beslut i ärende. Jag undersöker fakta och visar sig att FK ljuger - de är behöriga att fatta beslut i ärende. Jag ville ha en chans för att begära omprövning. Det fick jag - men beslutet som jag begärde omprövningen - kan inte omprövas eftersom det finns inget beslut - det första som FK hade skickat till mig som jag uppfattade som avslag till min ansökan - kallas nu som informationsbrev - inte ett beslut. Eftersom beslut finns inte kan inte FK ändra den efter min begäran om omprövning - så uttrycker sig FK: det dokumentet som är daterad .... är ett informationsbrev och således inget beslut. Min fråga är - kan det vara så lätt att slingra sig från ansvaret om att beslut borde kunna först bli föremål för en begäran om omprövning och vidare överklagan ?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Även om man kan kritisera Försäkringskassans hantering av ditt ärende så tror jag tyvärr att de har rätt i att avslaget/informationsbrevet inte kan överklagas. Enligt Förvaltningslagens 22§ (se här) är det bara beslut som kan överklagas. Information och råd från myndigheter är inte beslut i lagens mening och kan därför inte överklagas.

Däremot har Försäkringskassan precis som alla andra myndigheter en ganska långtgående serviceskyldighet som innebär att man ska upplysa sökanden, i det här fallet dig, om brister i ansökan, vad som saknas och liknande. Du borde alltså fått reda på varför FK inte skulle vara behörig, vart du skulle vänt dig istället och hur din ansökan skulle ha sett ut.

Eftersom man får lov att ansöka om förmåner hur många gånger man vill tycker jag att du ska skicka in en ny ansökan och då använda den avsedda blanketten. Lycka till!

Vänligen,

Pernilla Friman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (552)
2020-08-10 Kan samtal bli indragna med en intagen och hens familj?
2020-08-05 Kan andra än föräldrarna ta över vårdnaden om ett barn som vårdas med stöd av LVU?
2020-07-30 Kan en kommun föra dröjsmålstalan?
2020-07-27 Kan man få vård med stöd av LVM utan bevis på missbruksproblem?

Alla besvarade frågor (82781)