Överklagande och kostnader i förvaltningsärende

Jag ligger i tvist med Försäkringskassan och undrar när man får börja betala när man överklagar? Först skall man ompröva beslutet hos Fk, sedan är det Förvaltningsrätten, men vad kommer sedan? Blir man informerad när man måste börja betala, så att man inte helt plötsligt får en räkning efteråt? Jag vet att man så småningom måste betala advokater m.m., men när?

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline!

Då Försäkringskassan är en förvaltningsmyndighet finns, precis som Du skriver, enligt förvaltningslagen (FL) en möjlighet till omprövning och överklagande av ett beslut i ett förvaltningsärende.

För att överklaga ett beslut krävs enligt 22 § FL att beslutet går att överklaga och att beslutet gått Dig emot. För att en omprövning skall ske krävs dock enligt 27 § FL att beslutet ”är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning” samt att myndigheten kan ändra beslutet ”snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part”. För att ompröva ett beslut krävs således att Du konkret kan visa på något som skulle kunna tyda på att beslutet är uppenbart oriktigt. För att överklaga ett beslut krävs inte detta utan det är nog att beslutet har gått Dig emot och är överklagbart.

Om Du överklagar ska det, som Du skriver, ske hos en allmän förvaltningsdomstol, 22a § FL. Du ska då ge in ett skriftligt överklagande till den myndighet som meddelade beslutet dvs. i Ditt fall till Försäkringskassan. Överklagandet ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då Du fick del av beslutet, 23 § FL. Du kan sedan överklaga Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten och Kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen, 33 § förvaltningsprocesslagen (FPL). För att Kammarrätten ska ta upp ett fall krävs ofta prövningstillstånd. Ges inte prövningstillstånd står Förvaltningsrättens beslut fast, 34a § FPL. För att Högsta förvaltningsdomstolen ska ta upp ett mål krävs alltid prövningstillstånd. Ges inte detta står Kammarrättens beslut fast, 35 § FPL.

Det kostar ingenting att överklaga. Var och en står för sina egna kostnader och Du behöver inte betala motpartens om Du skulle förlora, dvs. Du behöver endast betala de kostnader som har uppstått för Dig (exempelvis kostnader för ombud). Om Du vill anlita ett ombud kan Du fråga honom eller henne vad det kan komma och kosta och hur/när det ska betalas.

Jag hoppas Du fått svar på Din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000