Överklagande enligt förvaltningslagen eller kommunallagen?

Hur vet jag om ett överklagande tillhör lagen för överklagande i kommunallagen eller förvaltningslagens lag om överklaganden?

Mvh William

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om man ska överklaga enligt Förvaltningslagen eller Kommunallagen beror på vad det är som ska överklagas.

När används förvaltningslagen?

Enligt förvaltningslagen är det endast "den som beslutet angår" som har rätt att överklaga (42 § förvaltningslagen). Låt säga att du ansökt om socialbidrag och fått avslag. Detta är ett beslut som endast rör dig, ingen annan blir påverkad. Din mamma skulle inte kunna överklaga beslutet. Om en myndighet har tagit ett beslut som uteslutande påverkar dig är förvaltningslagen generellt mest lämpad för överklagan.

När används kommunallagen?

När det gäller en överklagan enligt Kommunallagen kallas det för laglighetsprövning. Varje medlem i en kommun har rätt att överklaga beslutet som tagits eftersom det inte riktar sig mot en specifik person (10 kap. 1 § kommunallagen). Detta skiljer sig alltså gentemot Förvaltningslagen då man endast kan överklaga ett beslut som angår en personligen (obs. att ett beslut enligt kommunallagen också kan angå dig personligen). I Kommunallagen kan man läsa:

"Följande beslut får överklagas:

1. beslut av fullmäktige eller den beslutande församlingen i ett kommunalförbund,

2. beslut av en nämnd eller ett partssammansatt organ, om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art,

3. beslut av förbundsstyrelsen eller en annan nämnd eller ett partssammansatt organ i ett kommunalförbund, om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art, samt

4. sådana beslut av revisorerna som avses i 9 kap. 15 §. Lag (1999:621)."

(10 kap. 2 § kommunallagen).

Om beslutet som ska överklagas har gjorts av någon som nämns i ovanstående lagtext innebär det att Kommunallagen är lämplig för överklagandet. Detta innebär att det är mer fokus på hur beslutet har tagits när kommunallagen är mest lämpad för överklagan.

Sammanfattande svar och råd:

Vilken av lagarna som ska användas vid ett överklagande beror på vad det är för typ av beslut, vem beslutet angår och vem som tagit beslutet. Det kan också vara bra att veta att myndigheter har en serviceskyldighet (6 § förvaltningslagen). I det fall att du skulle överklaga med hänvisning till fel lag har finns en skyldighet (för både myndigheter och domstol) att antingen skicka överklagan rätt eller förklara för dig hur du ska gå vidare i frågan.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Liv StålhammarRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000