Överklagande av medborgarskapsmål

2019-05-25 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej, jag fick avslag på mitt ansökan om att avgöra mitt ärende alltså svenskt medborgarskap och fick avslag efter 4 veckor och sen jag överklagade till migrationsdomstolen och det stod migrationsdomstolen bifaller och förelägger migrationsverket att avgöra ärendet snarast Min fråga är: betyder det ett positivt svar eller kan migrationsverket skicka ändå ett avslag till på min ansökan om att bli svenskt medborgare?
SVAR

Hej, tack för du vänder dig till Lawline!

Bestämmelser om att överklaga ett myndighetsbeslut hittar vi i Förvaltningslagen (FL). Där beskrivs det att ett beslut kan överklagas inom tre veckor och ska skickas till den myndighet som fattat beslutet (44 § FL). Vid ett avslag ska därmed överklagande skickas till Migrationsverket. När överklagande mottas kontrolleras i första hand om det kommit in i rätt tid, om inte riskerar det att avvisas. Det finns också en möjlighet för Migrationsverket att ändra sitt beslut. Det kan göras om beslutet i viktigt hänseende är uppenbart felaktigt, t.ex. på grund av nya omständigheter har tillkommit. Ändringen får däremot aldrig vara till nackdel för den enskilde (38 § FL).

I ditt fall går det att tänka sig två scenarion. Det första är att ditt överklagande befinner sig hos Migrationsverket för en sådan prövning som beskrivits ovan. Migrationsverkets uppgift är då främst att kontrollera att överklagande kommit in i tid och skyndsamt lämna över handlingar till domstolen (46 § FL). Det andra scenariot kräver fler omständigheter för att kunna besvaras, och det blir mer eller mindre spekulation från min sida. Det går att föreställa sig att domstolen återförvisat ärendet till Migrationsverket för ny prövning. Det innebär att ditt ärende ska ska prövas på nytta av Migrationsverket.

I båda scenarion finns det dock ingen garanti på att din ansökan om medborgarskap kommer att beviljas. Har domstolen i sitt beslut beviljat dig medborgarskap gäller givetvis det. Om du fortfarande är osäker är min rekommendation att kontakta Migrationsverket för vägledning. Annars är välkommen att ställa fler frågor här på Lawline eller söka kontakt med våra jurister. Mer information hittar du här https://lawline.se/contact.

Med vänlig hälsning,

Christoffer Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (502)
2020-02-28 Överklagande av beslut om yrkeslegitimation
2020-02-26 Okej att ställa ledande frågor vid biståndshandläggning?
2020-02-26 Överklagan enligt förvaltningslagen vs. kommunallagen
2020-02-25 Tolkning av rättsfall rörande bistånd enligt Socialtjänstlagen

Alla besvarade frågor (77532)