Överklagande av LSS-boende

Måste man vara direkt granne för att kunna överklaga ett planerat. LSS boende?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida ett beslut om ett LSS-boende kan överklagas enbart av direkta grannar till det planerade boendet eller av vem som helst. Jag utgår i mitt svar från att det är kommunfullmäktige som fattat beslutet i fråga.

Vad säger lagen?

Vad gäller beslut av förvaltningsrättslig karaktär kan man säga att det finns två olika sätt att överklaga. Detta kan göras antingen genom ett förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen (FL) eller genom att begära laglighetsprövning enligt kommunallagen (KL). för överklaganden enligt förvaltningslagen krävs att beslutet angår den överklagande, kretsen av personer som kan sägas vara direkt påverkad av det du beskriver i din fråga torde vara ganska begränsad, i ditt fall är det antagligen därför en laglighetsprövning som kan komma på fråga.

Laglighetsprövning

Laglighetsprövning regleras i kommunallagens trettonde kapitel. Av 13:1 KL framgår att det är kommunens medlemmar som har rätt att överklaga ett beslut till förvaltningsrätten. En kommunmedlem definieras i 1:5 KL som någon som bor i kommunen eller äger fast egendom i densamma. För att rätt att överklaga beslut ska föreligga krävs dessutom enligt rättspraxis att den som överklagar är myndig. Av 13:4 KL framgår kravet att ett överklagande ska vara skriftligt. Överklagandet ska innehålla de omständigheter som överklagandet grundas på.

Enligt 13:5 KL ska ett överklagande komma in till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att beslutet som överklagandet avser publicerats på kommunens fysiska eller digitala anslagstavla. För att överklagandetiden ska börja räknas ner krävs att beslutet ligger uppe på anslagstavlan under hela överklagandetiden.

Förvaltningsrätten tar endast hänsyn till det som man åberopat inom överklagandetiden när de prövar huruvida ett beslut ska upphävas eller inte, detta framgår av 13:7 KL. Sådant som kan leda till att ett beslut upphävs är att beslutet inte kommit till på ett lagligt sätt (till exempel om någon av beslutsfattarna varit jävig eller andra formella fel), att beslutet rör något som kommunen överhuvudtaget inte ska ha att göra med eller om beslutet skulle strida mot någon lag eller annan författning.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att alla kommunmedlemmar kan begära laglighetsprövning av de beslut som kommunfullmäktige fattar förutsatt att de gör det i tid (inom tre veckor från att beslutet sätts upp på kommunens anslagstavla) enligt de regler som redovisats ovan. Man måste alltså inte bo direkt granne med det planerade LSS-boendet för att få överklaga beslutet.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du har några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Claudio van der TouwRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”