Överklagande av kommunalt beslut.

2017-06-28 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej Lawline,I Upplands-Bro kommun har majoriteten i KF precis fattat beslut att bygga en idrottshall anpassad för bordtennis för 83 mnkr vilken skall lånefinansieras.Beslutet från KF justerades 2017-06-26.I beslutsunderlaget till KF saknas en skriftlig driftbudget för den nya hallen.Kan jag med hänvisning till, KL 10 kap. 2 § medelst laglighetsprövning överk-laga beslutet till Länsrätten, då jag anser att KF fattat ett felaktigt beslut, som saknar driftbudget, och att skattebetalarna inte fått vet vilka driftkost-nader som framgent skall bäras via kommunalskatten i framtiden?MvhKjell BorgBox 2054196 02 KungsängenTel: 0708 – 55 68 37E-Post: kjell_borg@hotmail.com
SVAR

Hej! Vad roligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att överklaga ett kommunalbeslut
I 10 kap. Kommunallagen så står det om överklaganden av kommunala beslut. Läs kapitlet här. I 2 § i samma lag så beskrivs det vilka typer av beslut du har möjlighet att överklaga. Ett beslut av kommunfullmäktige är överklagbart.

Laglighetsprövning
Kommunala beslut kan endast prövas utifrån hur lagenliga de är. I 8 §, samma kapitel, så finns en lista på de grunder som ett beslut kan upphävas på. Den grund du skulle kunna överklaga på skulle kunna vara p. 1, att beslutet inte tillkommit i laga ordning då det saknar en driftbudget.

Överklagningen
Så länge du är medlem i kommunen så kan du överklaga. Överklagandet ska vara skriftligt och du ska skriva ner de grunder som du vill överklaga på, se 4 §. Brevet ska sedan skickas in till den förvaltningsrätt du tillhör inom tre veckor från det att beslutet anslogs, se 7 §.

Lycka till med allt!

Vänligen,

Elin Gustavsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (666)
2021-07-28 Dröjsmålstalan - inget beslut efter 4 v.
2021-07-19 Påverkas föräldrars försörjningsstöd av att vuxet hemmavarande barn arbetar?
2021-07-15 Kan en granne överklaga ett beslut om bygglov?
2021-07-12 Hur lång tid tar det innan man får ett svenskt personnummer?

Alla besvarade frågor (94346)